Multipel Skleros (MS)

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som skadar nervcellerna i det
centrala nervsystemet. Diagnosen kännetecknas av spasticitet, muskelspasmer,
neuropatisk smärta, skakningar, och dysfunktion i urinblåsan. Minnesstörningar
kan också uppstå. Symtomen varierar från person till person, men motoriska och
kognitiva problem är bland de vanligaste.

Vad kan CBD gör för personer med MS?

Som alltid behövs fler studier, men det finns några där man tittat på om CBD
specifikt kan hjälpa personer MS att hantera sina symtom. Oftast handlar det då
om effekterna av CBD och THC, och gärna i form av en munhålespray som
kallas Sativex – ett läkemedel alltså.

Företaget GW Pharmaceuticals har tagit fram detta läkemedel som innehåller
CBD och THC. Detta ska lindra symptomen av spasticitet hos vuxna med MS.
Sativex är det första cannabisbaserade läkemedlet som är licensierat för att
minska MS-relaterad spasticitet. Medicinen har studerats avseende effekter på
kronisk smärta, tremor och sömnstörningar. Dock är biverkningslistan lång,
något jag skriver om i boken Hampa & CBD -vad är vad.

Men ibland är goda råd dyra och man gör vad man kan.

De flesta kliniska studier visar positiva effekterna av cannabinoider med
deras olika administreringsvägar, såsom munhålespray och oral form, för att
minska de flesta MS-symtom. Nabiximols (som är den aktiva beståndsdelen i
medicinen Sativex) visade en förbättring när det gäller att minska
MS-spasticitet, smärta och livskvalitet med en tolererad negativ effekt. Det
betyder väl att biverkningar uppstod, antar jag men att det var tolererbara.
Orala cannabinoider är avsevärt effektiva för att behandla MS-smärta och
spasticitet, medan när det gäller andra symptom verkade ske en liten
förbättring och bevisen är ganska inkonsekventa.

En sammanfattning från 2014 visade att Sativex sannolikt ett effektivt
behandlingsalternativ för MS-relaterade symtom, såsom spasticitet, hur ofta man
behövde urinera och smärta. En studie från 2018 förklarade att
cannabisprodukter med ett 1:1 ration (CBD:THC) kan minska muskelspasticitet och
smärta hos personer med MS. Cannabis kan också minska inflammationsrelaterad trötthet.
Det i sin tur kan ge förbättrad rörlighet.

Men här utforskar vi alltså om vanlig, naturlig CBD från plantan Cannabis
Sativa kan ha någon effekt för dessa människor. Inte läkemedel innehållande CBD
och eller THC.

Det är inte helt ovanligt att ta CBD som ett alternativ till läkemedel att
hantera kronisk smärta. Det finns inte tillräckligt med studier för att
verifiera CBDs smärtlindrande effekt, men det är ingen anledning att kasta in
handduken gällande CBD. I CBD & Hampa världen saknas fortfarande forskning
i många sammanhang. Och smärta är en av de vanligaste anledningarna till att ta CBD.

Vad kan jag förvänta mig av CBD?

CBD kan vara effektivt vid trötthet, rörlighet, spasticitet, nervsmärta
& obehag, smärta & kliande. CBD är smärtlindrande och
antiinflammatoriskt samt även nervskyddande, vilket borde skapa nyfikenhet för
de som drabbats av MS.

I en meta studie av MS och Cannabinoider, sammanfattade man att CBD
”förmodligen” var effektiva när det gällde att lindra de symptom som
uppkommer i samband med MS, särskilt smärta & spasticitet. Men
”förmodligen inte” effektiva för behandlingar av muskeldarrningar och
inkontinens.

En studie från 2018 fann att CBD reducerade smärta, trötthet, inflammation,
depression och spasticitet samt förbättrade rörligheten hos personer med MS.
Att rekommendera CBD för personer med MS var att rekommendera skrev
artikelförfattarna!!!

Två olika medicinska recensioner från 2021 fann att hjälper CBD att reglera immunsystemet hos djur, vilket minskar den autoimmuna reaktion som orsakar MS-symtom. Det noterades, som alltid, att
mer forskning behövs, men i framtiden kan detta innebära att mediciner som
härrör från cannabis och CBD kan användas för att behandla utvecklingen av MS,
inte bara symtomen.

Många personer med diagnosen multipel skleros (MS) upplever lindring från
sina symtom med CBD.

CBD-oljas effekt på MS-symtom
Cannabinoider, varav CBD är den mest kända, påverkar det endocannabinoida
systemet, som reglerar inflammation, immunfunktion, motorisk kontroll, smärta
och andra kroppsfunktioner som vanligtvis påverkas av MS. Det kan förklara
förklara varför CBD kan symptomlindra vid MS.

Effekt kan ses i form av mindre trötthet, mindre smärta, minskad
spasticitet. Effekt har även setts på inflammation & depression. CBD skulle
kunna minska symtomen hos personer med MS, öka deras rörlighet och minska deras
behov av medicinering.

Forskare vet fortfarande inte exakt hur CBD-olja fungerar för att förbättra
MS-symtom. Men de tror att föreningen binder till endocannabinoidreceptorer i
det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg). Detta, tror forskare, hjälper
till att blockera inflammationen som orsakar nervskada vid MS. CBD har
flera farmakologiska och nervskyddande effekter, och antiinflammatoriska
egenskaper.

På utländska sidor står alltid att om du planerar att använda en CBD-produkt
för att lindra MS-symtom, rådfråga din läkare först. CBD kan interagera med
dina receptbelagda mediciner på oförutsägbara sätt. I Sverige har vi ingen
tradition att gå till läkaren för att få råd om alternativa behandlingsmetoder och
gör vi det brukar svaret inte sällan vara NEJ. Alternativa behandlingar kan ofta
anses ha dåligt rykte, precis som CBD självt (som ofta används synonymt med ordet knark) och ”inte funka”. CBD-olja måste nog anses vara alternativt, så även om rådet är klokt så tror jag att
många saknar kunskap om plantan och dess enastående effekter på våra mänskliga
kroppar. Läs om några av myterna som finns kring plantan här. I andra länder
kan dock MS-patienter få ”godkänt” av sin neurolog att börja inta
CBD. Ibland med uppmaningen om att det är ofarligt att ta CBD-olja.

Man bör vara noga när man väljer CBD-olja eftersom renheten och innehållet
kan variera. I många fall innehåller produkten inte vad den utlovar och ibland
till och med THC.

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när man ska
handla CBD-olja.

Det finns olika sätt att ta CBD och olika varianter
av CBD-olja.

Lagligheten av CBD-produkter är fortfarande en gråzon. Du kan läsa lite mer om den biten här.

Det behövs fler studier om CBD och Multipel Skleros. Men helt klart ser det lovande ut. I väntan på det
kan man alltid söka på webben efter Testimonials, dvs. berättelser om personer
med MS som fått hjälp av just CBD. När det gäller patienternas egen uppfattning
uppger många att smärtan av spasticiteten minskar. Jag känner personligen
en person med MS som tack vare CBD-olja fick stora förbättringar i sin MS.

Med tanke på att CBD balanserar det endocannabinoida systemet och därigenom
ger oss enastående hälsomässiga vinster, kan det helt klart vara värt att
testa. Men kom då ihåg: Cellförnyelse tar tid och man måste våga ge det en
ärlig chans.