Vad ska jag tänka på vid valet av olja

Hur hittar jag den bästa oljan?

När du ska köpa en CBD-olja, är det viktigt att veta vad flaskan egentligen innehåller. Läs innehållsförteckningen, som talar om vad flaskan innehåller. Det är stor skillnad att handla en flaska CBD-olja odlad av en lokal Hampaodlare i ditt område eller av en organisation som kan uppvisa resultatet från oberoende lab-tester, ett så kallat Certificate of Analysis. Var och en väljer själv var och av vem man handlar, men var noga och gör allt du kan för att försäkra sig om att oljan innehåller vad det står på innehållsförteckningen och heller inget annat.

Vad innehåller oljan? Att oljans innehåll är testat innan försäljning ger en garanti för innehållet.

För att försäkra sig om en god kvalité på produkten bör man ställa sig följande frågor:

Hur växer den och var?

Hur förpackas den?

Hur skickas den?

Detta leder oss in på flera följdfrågor om kvalitén  på produkten.

För vad kontrolleras oljan?  Kontrolleras oljan för herbicider, pesticider, kemikalier, tungmetaller och rester av eventuellt använda lösningsmedel? Eftersom hampa är en så kallad ”Bio-acumulator” tenderar plantan suga upp ämnen i jorden den växer. På gott och ont! Därför är det extra viktigt att plantan odlas ekologiskt, giftfritt, pesticidfritt, herbicidfritt och helst på mark där jorden inte är full av tungmetaller.

I de fall ett lösningsmedel har använts är det viktigt att kontrollera att detta ämne inte finns kvar i den slutgiltiga produkten. Se till att du får veta vad oljan innehåller och vad den inte innehåller!

Hur testas oljan?

Stora företag marknadsför sig ofta med att de utför tester av tredje part, dvs av oberoende företag. Dessa brukar Certificate of Analysis garanterar både professionalitet och neutralitet. Med oberoende labbtester menas att företaget som säljer oljan, har tagit in ett (eller flera) företag som inte har någon relation till produkten eller företaget: ett oberoende, neutralt företag, som testar oljans innehåll. Det är också viktigt att det oberoende tredjeparts företaget är ackrediterade.  

Att det oberoende testningsföretaget är just oberoende och inte har någon anknytning till det säljande företaget, är viktigt för att uppnå tillförlitlighet och neutralitet. Många stora bjässar inom CBD ståtar med upp till tre oberoende laboratorier, som testar oljorna. Detta ger en hög grad av tillförlitlighet och en större grad av garanti för att innehållet och  angiven mängd stämmer med deklarationen. Det är naturligtvis kostsamt men ger en trygghet och en garanti för konsumenten i slutänden.

Ytterligare en fråga att ställa är:

Hur ofta testas oljan?

Testas innehållet i varje sats eller görs slumpmässiga kontroller?

Eftersom det kan bli upp till tre hampaskördar per år är det viktigt att veta om producenten testar var och en av dessa skördar eller om man testar en gång om året, kanske bara vår skörden och därefter inget mer. Eller testas varje skörd? Testas innehållet i varje flaska?

Om endast en skörd testas kan självklart differenser uppstå. Kan man då verkligen veta att den flaska man har i handen innehåller det den säger sig innehålla? 

Ytterligare en fråga att ställa sig är om företaget ansvarar för hela försörjningskedjan, dvs. hela vägen från odling till buteljering? Och för efterförsäljnings biten, alltså finns det en instans i företaget att vända sig till om ett problem uppstår? 

I Hampabranschen är det viktigt med transparens. För att du som kund ska kunna försäkra dig om att du får en produkt, vars innehållsförteckning stämmer, där du kan vara garanterad att produkten är ekologisk, GMO-fri, utan kemikalier, pesticider, herbicider och tungmetaller. Och utan THC! Eftersom plantan suger åt sig ämnen i jorden där den odlas, är det av betydelse att man köper en ekologiskt odlad produkt. Genmanipulering, GMO, är en historia för sig, och för den medvetne är en GMO-fri olja att föredra.

För att känna sig trygg i sitt köp, se till att företaget, av vilket du vill handla din olja, uppfyller så många av dessa krav som möjligt. Så att du, i lugn och ro, kan inta din olja. För mig är det viktigt med en garanti att oljan är helt THC-fri. THC är inte lagligt att förtära. Men jag vill också kunna försäkra mig om mängden CBD i hampaoljan och att produkten är ekologisk och GMO-fri.