THC är i alla fall olagligt!

THC är narkotikaklassat

THC är knark och därmed olagligt. Punkt slut! I Sverige faller THC under narkotikalagstiftningen. Mellan 1972 – 2003 var det helt förbjudet att odla Cannabis Sativa i Sverige. Dock kan det fortfarande vara lagligt att odla industrihampa i Sverige, om och bara om THC, det rusframkallande beståndsdelen, legat under 0.2%. Dock krävs att Jordbruksverket beviljar gårdsstöd för odlingen, annars kan det klassificeras som narkotikabrott enligt 1§ i Narkotikastrafflagen. Att skörda, sälja eller bara förvara den odlade hampan kan också räknas som ett brott mot narkotikalagstiftningen.

Högsta domstolen, HD, fastställde i en dom från 2019-06-18 att CBD-olja innehållande THC bedömdes som narkotika innehav, vilket bestraffas enligt gällande lagstiftningen. Brottsmålet handlade om innehav av CBD-olja tillverkad av Industrihampa. Denna hampa omfattas inte av definitionen av Cannabis och anses därmed inte vara narkotika. HD ansåg dock inte att detta gäller om växten har gjorts om till en beredning som innehåller THC, ett ämne som är narkotikaklassificerat i Sverige. I detta fall bedömdes oljan vara en sådan beredning och klassificerades därmed som narkotika. Detta ställer frågan om det nu inte får finnas någon THC alls i oljorna i Sverige. Och i dagsläget verkar det inte så.