Nya livsmedelskatalogen (Novel food Cataogue)

Det finns en hel katalog med ämnen som klassificeras som novel food. Man bör skilja på godkänd novel food och icke godkänd novel food. De godkända produkterna finns omnämnt i denna livsmedelskatalog medan de icke godkända inte finns omnämnda.

Vissa produkter som kommer från plantan Cannabis Sativa och från plantans delar såsom frön, hampafrömjöl, fettfri hampafrön har en konsumtionshistoria inom EU och därmed inte klassas som novel food, dvs. nya livsmedel. Extrakt av Cannabis sativa L. och härledda produkter som innehåller cannabinoider däremot klassas som nya livsmedel, eftersom konsumtionshistoria inte har visats. Detta gäller både själva extrakten och alla produkter som de tillsätts som ingrediens (som hampafröolja) och extrakt av andra växter som innehåller cannabinoider. Syntetiskt erhållna cannabinoider betraktas som nya livsmedel.

Dokumentet Novel Food är inte ett bindande dokument för EU:s medlemsländer. Detta kan förklara varför exempelvis Bulgarien, en föregångare bland EU-länder i CBD frågan, är det första landet i EU som har utfärdat ett certifikat för försäljning (ett s.k. Free Certificate of Sale) av en serie av produkter innehållande CBD. Detta borde innebära att Sverige i väntan på EU:s beslut skulle kunna avvakta med att inte tillåta CBD, likt Bulgarien, men detta verkar inte skett.

I Sverige kan man alltså sälja CBD produkter som novel food, bara om du har fått ett tillstånd att göra så (och detta tillstånd måste komma från EU). I dagsläget återstår alltså EU-kommissionens bedömning och vi får med spänning se fram emot vilken bedömning de kommer att göra i ärendet.

Produkter innehållande cannabinoider (såsom CBD produkter) är i ljuset av livsmedelsverkets information i dagsläget inte godkända livsmedel på marknaden.  Men heller inte olagliga.

Läs mer: Är CBD olja lagligt eller inte?