1/1 2019 tog ett EU beslut…

…att ändra i sin Novel Food – katalog för cannabinoider. Innan detta beslut ansågs endast berikad CBD som novel food. Men efter ändringen av katalogiseringen anses alltså produkter innehållande cannabinoider vara novel food. Även klassificeringen för Cannabis sativa L. förändrades och bara produkter som är s.k. seed-derived, det vill säga produkter som kommer från fröet anses vara mat. Övriga delar lämnas alltså i någon form av grå zon.

Om ett s.k. nytt livsmedel (novel food) klassas som ’godkänt’ innebär det att det får säljas i hela EU. Numera finns en sammanställning över alla godkända livsmedel, i form av en unionsförteckning. Om ett nytt livsmedel finns med i denna sammanställning får den följaktligen säljas av vilket företag som helst inom EU.

Men livsmedel som inte finns upptagna i sammanställningen är följaktligen inte godkända och får inte säljas. Ett exempel är alltså numera cannabinoider.

På Livsmedelsverkets hemsida står att Cannabidiol (CBD) är en av flera cannabinoider som inte får förekomma på marknaden. Med andra ord krävs ett godkännande av EU innan någon produkt ens får säljas i Sverige. Detta är märkligt eftersom marknaden svämmar över med Hampa och CBD relaterade produkter. Hur det kan komma sig att produkter säljs öppet till höger och vänster trots att inget godkännande i dagsläget finns?  

När jag kontaktade Livsmedelsverket svarade de krasst att cannabinoider inte får säljas. När jag kontaktade ett multinationellt företag som säljer CBD och hampaolja hänvisades jag till den icke legala aspekten av novel food katalogen (eng. ”the non-legal nature of the Novel Foods catalogue”) samt det faktum att det finns bevis att hampa extrakt har konsumerats traditionellt inom EU. Företaget angav samtidigt att EU kommissionen ställde sig positiv till att låta hampaindustrin få tid på sig att lägga fram sina bevis och även få tid att lägga in en ansökan om godkännande i Novel Food katalogen utan att under tiden begränsa försäljning av CBD produkter.

Bedömningen om Novel Food har upprört. Läs mer om varför här!

Om jag har förstått det rätt, väntar därmed hela Hampaindustrin med spänning på vad som utvecklar sig i EU:s korridorer. Och till dess? Ja, då verkar företag utan att bekymra sig mer för det fortsätta att sälja produkter som härstammar från plantan. Rätt eller fel?