Novel Food

Mat eller nya livsmedel som inte konsumerats i någon större utsträckning inom den Europeiska unionen före 15 maj 1997 klassificeras som Novel Food enligt EU kommissionen. Att det just är 15 maj 1997 beror på att detta var dagen den första bestämmelsen om just Novel Food trädde i kraft. Alla livsmedel (som inte konsumerats före 15/5-97) ska bedömas och godkännas av EU-kommissionen innan de ens får säljas inom den Europeiska unionen. Detta för att skydda folkhälsan.

Ett nytt livsmedel som finns med i denna novel food katalog eller s.k. unionsförteckningen får säljas av vilket företag inom EU som helst så det uppfyller kriterierna för godkännandet.

Sedan 1/1 2018 är det faktiskt EU-kommissionen som hanterar samtliga ansöknings- och anmälningsärenden om nya livsmedel. Om en produkt klassificeras som ett Novel Food, görs ytterligare en bedömning där man skiljer på godkänt Novel Food (ex. Noni) och icke-godkänd Novel Food (ex.Cannabinoider) – idagsläget.

Historiskt sett borde alltså Cannabis Sativa inte inkluderas som Novel Food eftersom det finns bevis för att plantan använts före 15 maj 1997. Hampans historia visar att det finns skriftliga bevis av användning i Sverige på 1100-talet, fastän fynd visar att plantan användes redan under 200-300 talet. Med andra ord råder det inget snack om att plantan använts före 1997 och knappast är ett nytt livsmedel. Men nu faller det sig inte bättre än att olika delar på plantan Cannabis Sativa klassificeras olika.

Man kan tycka att i sammanhanget borde det vara EU som klassificeras som Novel och inte användningen av Cannabisplantan och dess beståndsdelar. 

Men… håll i hatten, för så enkelt är det inte! NovelFood katalogen avgör…