Hampans historia

Hampa har en lång historia. Plantan användes i Kina för dess medicinska effekter långt innan vår tideräkning började. I skrift dök den upp först 2700 f. Kr. Under den kinesiske kejsaren Shen Nung dokumenterades tillstånd som var behandlingsbara med hampa. I antika Egypten dök hampa upp i skrift ca 1500 f.Kr. och sades vara bra mot inflammation. Nyare studier styrker detta genom att visa att CBD är mycket effektiv mot inflammation.

Runt 100 f.Kr. omnämndes Hampa även i Indien. Indierna upptäckte att växten kunde ge mental avslappning såväl som användas i medicinskt syfte.

Hampan har följt med oss genom århundradena. I två kända verk (ett grekiskt och ett från Rom) sades Hampa kunde användas för att bota öron- smärtor, tandvärk och förlossningssmärtor. Men även mot kramper och mot gikt var plantan effektiv. Plantan kunde beredas på olika sätt för att vid svåra kramper i leder minska smärta. Gikt dyker åter upp som ett besvär mot vilket Cannabis fungerade. 

I modernare tid har användandet av Hampan svartmålats. Under senare delen av 1400-tal ville Påven Innocentius VIII förbjuda växten, trots att plantan var välkänd för dess medicinska egenskaper. Om man blev påkommen att använda hampa kunde man bli anklagad och klassad som häxa. Detta tyder visst på att det mest var kvinnor som handskades med växten.

Den första tryckta bibeln trycktes på hampapapper!

Först på 1500-talet togs Hampan över Atlanten till Sydamerika. Om den därifrån spreds till Nordamerika är oklart men där användes plantan till kläder, papper, rep osv. De medicinska egenskaperna nådde inte Nordamerika förrän långt senare. Dokument från slutet av 1600-talet visar att hampafrön och rötterna av växten kunde förskrivas för diverse hälsorelaterade problem. Återigen dyker anti-inflammationsaspekten upp.

Under senare tid, på 1800-talet användes hampan mer och mer i medicinskt syfte. Dess smärtstillande egenskaper togs till vara. År 1850, godkändes faktiskt ämnet i dåtidens läkemedelsförteckning, som medicin, i USA. På den tiden fanns få pålitliga medel. Men hampa kunde användas som smärtlindrande medel, lugnande medel samt även mot kramper och spasmer. Detta gjorde Cannabis eller Hampa omåttligt populär.

I början av 1900 talet var Cannabisanvändning på sin absoluta topp. Vid den här tidpunkten började läkemedelsföretag som Merck, Bristol-Myers Squibb och Eli Lilly marknadsföra extrakt gjord av cannabis. Användandet av Cannabis var omfattande, men på grund av diverse anledningar och politiska beslut, kom Cannabis att smutskastas och förbjudas. Det är en historia i sig.

Redan 1937 kom The Marijuana Tax Act i USA. Det var en lagstiftning som belade plantan med skyhög beskattning vilket gjorde att det inte längre blev ekonomiskt hållbart att odla plantan. På 50-talet konstaterade en expertkommitté i WHO att det inte fanns någon medicinsk användning av Cannabis.

Senare klassades (i USA) Cannabis som en  “Schedule 1” substans, dvs. ämnen som anses sakna medicinskt värde samt vara högriskprodukter för missbruk. Det finns fem olika Schedule-klassificeringar där Schedule 5 är lindrigast och Schedule 1 är den ”värsta” klassificeringen.

Men 2014 kom en ljusning i mörkret. The Farm Act klassade Cannabis Sativa (med en THC nivå som inte överstiger 0,3%) för industrihampa. Tidigare hade industrihampan hamnat under de kontrollerade substanserna (sk. Schedules) men nu blev det alltså ändring på den fronten.

För första gången godkände FDA (Food and Drug Administration) i USA ett läkemedel som härstammar från Cannabis. Läkemedlet heter Epidiolex och godkändes för behandling av två tillstånd som innebär grav epilepsi, Lennox-Gastaut Syndrom och Dravet syndrom.

Säga vad man vill men helt verkningslöst verkar alltså inte hampan vara!