Lagligheten – en snårig djungel

Vad avgör om Cannabis-oljan är laglig eller inte? Oljans klassificering och dess laglighet beror på flera faktorer och flera instanser är inblandade i processen. I Sverige är det Läkemedelsverket som bestämmer vad som ska klassas som läkemedel och Livsmedelsverket som klassificerar livsmedel och kosttillskott. (Detta eftersom kosttillskott klassas som livsmedel.) Folkhälsomyndigheten klassificerar substanser som kan innebära hälsomässiga eller sociala risker. Därefter kan sedan substanserna regleras som exempelvis narkotika eller som hälsofarliga varor av regeringen. Narkotikaklassificeringen regleras sedan genom narkotikastrafflagen samt lagen om kontroll av narkotika. I dessa lagar beskrivs vad som är narkotika. Slutligen är det EU kommissionen som avgör vilka produkter som ingår i den så kallade ’Novel Food’ katalogen.

Enkelt och överskådligt, inte sant ? Cannabis Sativa och laglighet är ett snårigt kapitel. Inte bara i Sverige utan även i EU.

Det enda som med säkerhet går att säga är att beståndsdelen THC inte är laglig och på det finns det domslut.

Beståndsdelar hit och beståndsdelar dit – men vad är vad?

Det gäller att kunna skilja på läkemedel, livsmedel och novel food. Dessutom är  det skillnad på godkänd novel food och icke godkänd novel food.

Vad är ett läkemedel?

Definitionen av ett läkemedel beror på produktens innehåll, presentation och produktens syfte. Läkemedelslagens 2 kapitel, §1 definierar vad som är ett läkemedel. Det finns två kriterier varav det räcker om det ena är uppfyllt. Det ena är om det har några medicinska egenskaper. Det andra är hur produkten marknadsförs. 

Försäljning av exempelvis Hampaprodukter i syfte att behandla olika sjukdomar är inte tillåtet utan att de måste vara registrerade eller godkända läkemedel. Vilket inte de naturliga produkterna inte är. Däremot finns registrerade läkemedel innehållande beståndsdelarna CBD och THC (du har ju själv läst hur välgörande dessa cannabinoider kan vara. Självklart finns läkemedelsföretag som fattat detta och nu erbjuder godkända läkemdel).

Ny bedömning 

Först när ett nytt läkemedelsnära livsmedel ej bedöms som läkemedel och läkemedelslagstiftningen inte är tillämplig hamnar bedömningen hos Livsmedelsverket.

Om en substans eller produkt inte klassas som läkemedel men är tänkt att stoppa i sig hamnar bedömningen hos Livsmedelsverket. Och för att förstå bedömningen av produkter som innehåller CBD måste man känna till konceptet Novel food.