Det Endocannabinoida Systemet (ECS)

Varje däggdjur på den här planeten har ett system i kroppen som kallas för det endocannabinoida systemet, förkortat ECS. Detta system reglerar kroppens balans.  Bara för att det ganska nyligen upptäcktes, innebär inte det att systemet är mindre viktigt. Tvärtom, det är ett mycket viktigt system som det är nödvändigt att sköta om.

Anledningen till varför Hampa/Cannabis/CBD/THC ger effekter i kroppen är alltså ECS, det Endocannabinoida Systemet.

Vår kropp består av flera olika system. Allt från det centrala nervsystemet, till matsmältningssystemet, andningssystemet, reningssystemet osv. Det endocannabinoida systemet, ECS, har som huvudsaklig uppgift att se till att hålla kroppen i balans.

ECS har kallats det största självreglerande systemet i kroppen och är överordnat alla andra system i kroppen. ECS motsvarar högsta chefen på en arbetsplats. Om chefen blir utbränd, eller bara inte är i balans, då kan det bli långtgående konsekvenser i kroppen.

ECS är ett signalsystem som, genom receptorer som sitter på cellerna, tar emot och tolkar signaler. I kroppen finns kroppsegna cannabinoider, dessa cannabinoider, tillsammans med receptorer reglerar och har en skyddande funktion i våra kroppar. De mest kända receptorerna är CB1 och CB2. CB är en förkortning på Cannabinoid Receptor. Medan CB1 hittats främst i hjärnan och nervsystemet samt i fortplantningssystemet, finns CB2 i kroppen och har med kroppens immunförsvar att göra. Denna typ av cannabinoidreceptor verkar vara ansvarig för bland annat cannabisplantans antiiflammatoriska effekter.

Receptorerna aktiveras av olika cannabinoider, som kan vara antingen kroppsegna så kallade endocannabinoider som till exempel anandamid (AEA) eller 2 arakidonoyl glycerol (2-AG) eller av tillsatta fytocannabinoider som THC och CBD. Receptorerna fångar upp cannabinoiderna (fettbaserade molekyler) och sedan aktiveras cellerna.

Se ECS som ett nätverk av endocannabinoider och cannabinoidreceptorer. Cannabinoiderna skyddar, samordnar och strävar efter balans i våra kropp och dess system, och de finns i hela kroppen.

ECS hjälper till att reglera balans i människokroppen och systemet kan reglera många viktiga funktioner i kroppen (både intellektuella och känslomässiga).

Idag är det välkänt att det endocannabinoida systemet justerar de flesta av våra vitala fysiologiska funktioner:

Sömn

Humör

Aptit

Immunförsvar

Inlärning

Matsmältning

Avslappning

Minne

Smärta

Ångest

Stress

Inflammation

ECS sägs vara inblandad till viss del nästan vid alla sjukdomar och dysfunktioner.  Kroppsegna cannabinoider (endocannabinoider) är mycket lika de som finns in Hampa (fytocannabinoider). Därför kan vi påverka vårt ECS genom att inta fytocannabinoider.

En viktig fråga är: Hur stärker jag mitt endocannabinoida system?