Några felaktiga myter

CBD har på sistone blivit en mycket populär ”dunderhonung” och alla möjliga produkter innehållande CBD dyker upp på marknaden numera som gubben ur lådan. Det är allt ifrån kapslar, inhalatorer, krämer, tuggummi till skönhetsprodukter. Marknaden har fullkomligt exploderat! 

Många har starka åsikter om CBD/Hampa/Cannabis. Ofta är de ogrundade och direkt felaktiga.  

Här följer några exempel på sådana felaktiga missuppfattningar.

1. CBD är inte psykoaktiv

CBD är psykoaktiv, men inte i den aspekten man tänker sig när man hör Cannabis. CBD gör dig inte hög eller påverkad. Däremot påverkar denna cannabinoid hjärnan och därför anses den vara psykoaktiv. Man måste helt enkelt skilja på psykoaktiv och berusad/påverkad/hög.

Psykoaktiva droger är kemiska ämnen som påverkar hjärnans funktion och orsakar förändringar i beteende, stämning, uppfattning och medvetande.

CBD har visat sig effektiv mot många åkommor som ångest, PTSD och epilepsi. Så absolut har den egenskaper som måste kallas psykoaktiva. Istället kanske det skulle stå: CBD är inte rusningsframkallande.

 2. CBD kommer från Hampa och THC från Marijuana

Detta uttalande är också felaktigt. Det finns tusentals olika cannabisplantor med olika nivåer av båda både CBD och THC. Cannabisplantan innehåller mängder med olika cannabinoider. Två av dessa är CBD, Cannabidiol, och THC, Tetrahydrocannabioid.

Industrihampa innehåller dock så låga mängder THC att man inte kan bli hög, trots att folk försökt. Därmed är industrihampan av litet intresse för de som är ute efter en rusningseffekten.

Marijuana, som plantan ibland kallas innehåller mycket högre THC-nivåer, men den innehåller även CBD.

CBD representerar inte det goda och THC det onda, utan båda cannabinoiderna har goda egenskaper. Man bör känna till att CBD faktiskt balanserar upp THC i kroppen. Skillnaden är att THC gör dig hög (i rätt mängder), CBD gör det inte.  

3. Cannabis är knark, alltså är CBD knark.

Om någon säger Cannabis, hör folk knark. Det är inte helt ovanligt. Cannabis är synonymt med droger i Sverige. CBD kommer från Cannabis och Cannabis är ju knark. Punkt slut. Eller?

Nej, nej, nej. Det är helt fel. Det finns flera tusentals varianter av Cannabis plantan men när man pratar om CBD är det Industrihampa man talar om. Industrihampan innehåller mycket låga THC mängder, ca 0,2% men högre mängder CBD.

I plantan Cannabis finns mängder av cannabinoider och CBD är en av många. THC är en annan. THC är narkotikaklassad i Sverige och därmed olaglig att förtära. Men CBD är det inte.

4. CBD är nytt och det finns inte någon forskning i ämnet

Cannabis Sativa har använts i över 10 000 år och finns omnämnd i skrift för sina medicinska egenskaper redan 2700 f.Kr. Cannabinoiden CBD har varit känt sedan 1964.

Idag finns godkända läkemedel med syntetisk CBD, vilket gör att det finns goda kunskaper om hur CBD agerar i kroppen. Bara för att man själv inte läst rapporter och studier, innebär det inte att de inte finns. Det finns över 20 000 studier om Cannabis och dess beståndsdelar, så när folk hänvisar till att det inte finns forskning så måste nog påstås att så inte är fallet.

Idag finns mängder av CBD-produkter på marknaden. Det har inte alltid funnits samma tillgänglighet så fenomenet kan väl anses lite nytt och modernt, fastän plantan nämns både i Kina, Egypten, Grekland och Romarriket långt innan vår tideräkning började, mot allt från gikt, till ökad sexlust, till smärtlindring.

Kanske kan man undra varför Hampaprodukter med CBD är så populärt? Kan det vara så att människor faktiskt upptäcker dess hälsofrämjande egenskaper och därför vill använda oljan? Någon anledning till att Hampa och CBD nu är så populära borde ju finnas. 

5. Det går ej att extrahera all THC, det blir alltid kvar.

I Sverige är THC förbjudet och faller under narkotikalagstiftningen. Just därför är det naturligtvis viktigt att försäkra sig om att den olja man köper är helt fri från THC. Idag finns flera oljor som marknadsförs som THC-fria eller med icke spårbara mängder THC. En sådan olja är alltså den enda som inte skulle falla under narkotikalagstiftningen i Sverige.

Tyvärr finns också undermåliga test-utrustningar (exempelvis vissa urintester), som är så pass ospecificerad att testen kan ge utslag på THC (=olagligt), fastän oljan är THC-fri, men istället innehåller CBD (laglig). Detta beror då på testutrustningen och inte på oljan. Vissa testmetoder är helt enkelt för grova och kan inte skilja på THC och CBD. Då krävs ett mer specifikt test för att resultatet ska kunna vara pålitligt.

Det finns idag produktionsmetoder, som avlägsnar alla spår av THC i Hampaoljan och många producenter marknadsför sina produkter som THC-fria och hänvisar till icke spårbara mängder av THC.  

 6. CBD är för alternativa människor, inte för oss vanliga.

Många anser att CBD olja är flummigt och för alternativa människor som inte intresserar sig av vetenskapliga fakta. Det stämmer inte riktigt. CBD omtalades för första gången av en framstående israelisk forskare vid namn Rafael Mechoulam (en framstående forskare i vit labbrock, i ett forskningslabb). Även om CBD omfamnats av de alternativa kretsarna, finns tillräckligt med forskning för att även den mest vetenskaplige ska bli nöjd. Det finns över 23 000 studier.

Lägg till alla fantastiska historier om människor som upplevt stor förbättring av plantans välgörande effekter. I dag pågår mängder av studier inom ämnet Cannabis.

7. Endorfiner – åh, vad jag älskar känslan av endorfiner. Eller?

Det är ju allmänt känt att endorfinerna ger ett lyckorus efter träningen. Det vet väl alla träningsglada, inte sant? Inte sant!  Den euforiska känsla som infinner sig har faktiskt inget med endorfiner att göra. Det handlar om anandamid, en kroppsegen cannabinoid. Anandamid är sanskrit för ordet lycka.

Anandamid är en endocannabinoid (en kroppsegen cannabinoid) som har att göra med ökat välbefinnande, ett stabilare humör och smärtlindring. Den effekt av träningen som man som utövare kan känna i form av välmående och ökad glädje är alltså inte endorfinernas förtjänst utan cannabinoidernas. Fantastiskt va?