Plantan Cannabis Sativa – vilken miljöhjälte

Cannabis Sativa L. är plantans fullständiga taxonomiska benämning. Namnet Cannabis sägs komma från det grekiska ordet ”kannapis”, vilket passande nog betyder hampa. Sativa, är latin för ”odlad” eller planterad.

Cannabis Sativa kräver sol och en jord rik på kväve, kalk och fosfor. Historiskt sett odlades den endast österut men med hjälp av människan spreds sedan växten över världen.

Plantan kan växa 8 centimeter per dygn. Hampan är tålig och snabbväxande växt. Den klarar av att växa i de flesta klimatzoner och den klarar sig även i näringsfattig mark. Under goda förutsättningar kan hampan växa sig upp till 4 meter hög under endast en säsong. I Sverige däremot blir hampan sällan mer än 2 meter hög. Den är färdigväxt och kan skördas inom 3 – 4 månader från dess att växten planterats. Det innebär att en hampaodlare kan få ut tre skördar per år.

Plantans rötter är kraftiga och luckrar upp jorden. Detta ger jorden mycket fina förutsättningar inför kommande växtsäsong. Jordens näringsinnehåll ökar också ju fler år man odlar Hampa på en åker. Detta innebär att hampan ger större och större skördar ju längre plantan odlas. 

För att ösa mer beröm över en annars smutskastad planta, så behöver heller inte industrihampa kemisk ogräsbekämpning. Och det är tur det eftersom plantan är en s.k. bio-acumulator, den suger lätt åt sig ämnen i jorden, såsom bekämpningsmedel (herbicider, pesticider och kemikalier) samt tungmetaller. Plantan kväver helt enkelt ogräs.

Om man ska inmundiga plantan blir det därför extra viktigt är att plantan odlar på ”ren” mark, utan gamla kemikalier, pesticider eller andra bekämpningsmedel i marken. Att hitta en ekologiskt odlad hampa är alltså mycket viktigt om man planerar att inta den. Annars riskerar vi få i oss miljögifterna som växten sugit upp. 

Industrihampa är det moderna ordet på Cannabis Sativa och har framodlats i syfte att få fram en industrigröda med högt cellulosa och mycket fibrer i plantan. Dessutom ville man att plantan skulle ha ett lågt THC värde på max 0.02%.   

Superhjälten på alla fronter

Hampan, denna historiskt viktiga och mycket användbara planta, förbjöds helt odramatiskt i Sverige 1972. På 1900-talet ökade nämligen intresset och produktion av syntetiska varor. Det tog inte lång tid innan dessa tog över marknaden helt och naturliga produkter konkurrerades ut. Det finns källor som faktiskt visar att multinationella företag inom kemi-industrin (stora tillverkare och aktörer av plast) spelade en aktiv roll för att plantan Cannabis Sativa försvann från den svenska marknaden.

I dagsläget finns en enorm industri för syntetmaterial och den är en av de industrier som fortfarande växer fortast. Plast är en mycket billig produkt att framställa och den finns nästan överallt. Titta bara i havet! Vi  får i oss enorma mängder av plast. Några av de största källorna är dricksvatten, men också skaldjur, salt och öl är källor. Vi får alltså i oss mikroplast  motsvarande ett kreditkort på 5 gram i veckan.

Slutanvänd plast eldas ofta upp och orsakar stora koldioxidutsläpp. Medan plast bryts ner på 400 år förmultnar Cannabis Sativa på några månader. Det under förutsättning att man komposterar korrekt, annars kan processen ta upp till ett par år. 

Idag pratas mycket om hållbarhet, om miljövänligt och närodlat. Vad gäller dessa aspekter så är Cannabis en vinnare på samtliga fronter. Alla delar av hampaplantan kan användas. Rot, stjälk, blad, blomma, frön. Snacka om att minska svinn. Dessutom är hampan miljösmart och koldioxidnegativ. Heja heja!

Industrihampan Cannabis Sativa har fått ett uppsving, detta är obestridligt. Att hampan utgör ett mycket ekologiskt och hållbart alternativ till industrins miljövidriga alternativ. kanske inte alla känner till.

Medan hampaplantan är färdig att skördas inom 3-4 månader, tar ett träd åtminstone 70 år på sig innan det är färdigväxt. Papper gjord på trämassa kan återvinnas två gånger, medan papper gjort på hampa kan återvinnas 7 gånger. Dessutom har hampapapper mycket längre hållbarhet än papper gjort av träd. Hampapapper kan räcka eller hålla i århundraden medan papper gjort från pappersmassa håller mellan 25 – 80 år. Och tänk vad många hampaplantor som hinner växa upp till vuxen planta innan ett träd är fullvuxet.