Kronisk Smärta

Kronisk Smärta

CBD uppges vara en av de cannabinoider som ger starkast effekt mot smärta. CBD har visat sig effektiv vid inflammation och neuropatisk smärta. CBD förbättrar orsaken till smärtan, och inte själva smärtan i sig. CBD är effektivt mot inflammation, som anses vara den underliggande orsaken till smärta.

CBD skyddar nerver och agerar anti-inflammatoriskt vilket förbättrar orsaken till smärtan. Att THC är effektivt mot smärta på egen hand ska vara utan tvivel. Enligt många har Cannabis extrakt med THC mest effekt på det centrala nervsystemet.   

Läkemedlet Sativex (innehåller lika delar CBD och THC) är numera godkänt som smärtlindrande i vissa fall.

En amerikansk studie visade att över 80 procent ansåg att Cannabis som smärtlindring var bättre än Cannabis i kombination med opioider. Fler studier lär komma.

Man bör hålla i åtankte att det kan ta veckor att få ner en inflammation med hjälp av CBD.