Depression

Depression

Omkring en halv miljon svenskar lider av depression. Ny forskning visar att en stor del av dessa skulle kunna behandlas med antiinflammatoriska medel, dock inte alla depressioner. Deprimerade människor med höga nivåer av inflammation i kroppen svarade bra på antiinflammatorisk behandling och sambandet mellan depression och inflammation är tydligt enligt forskaren. Studien gjordes med antiinflammatorisk medicin men påvisar vikten av att få bort eller ner inflammation i kroppen.

Hampa eller Cannabis har tydliga antiinflammatoriska egenskaper och dessutom är biverkningarna få eller inga, medan de läkemedel som använts i studien uppgavs vara kraftfulla med “en del biverkningar”.