Framställningsprocess 2.0

Den olja jag nu intar och promotar heter Kokuavida – mer om namnet här. (Företaget är startat av ett gäng vänner och eldsjälar inom Hampa, CBD, hälsa och miljö). Kokuavida använder sig av en annan framställningsteknik än vad som beskrivits tidigare. I inlägget Framställningsprocesser kan du läsa om 3 olika sätt att utvinna CBD-olja. Men det finns alltså fler sätt och den jag kort beskriver i denna post heter:

Proprietary Extraction Method använder bara vatten, is, värme och mycket högt tryck för att extrahera oljan ur plantan. Slutprodukten är en mycket stabil och extremt ren CBD, fri från klorofyll, kemikaler & lösningsmedel. För denna process behövs dyr utrustning och extraktionsstekniken är tydligen komplicerad och tar tid att lära sig. Dessutom behövs det mycket personal. Detta innebär att en olja som framställs enligt denna metod tenderar kosta ganska mycket. Men det gäller inte Kokuavidas olja.

Att ta fram CBD med sk. solvents (lösningsmedel) eller med koldioxid-extrahering är snabbare och billigare. Cannabinoider är lösliga i alkohol och olja. När man använder Solvent Extraction användes ett lösningsämne (en sk. solvent. Därav namnet) för att dra ut oljan ur växten. Lösningsmedel kommer från petroleum (butan eller hexan) och man vill inte ha kvar dessa kemikalier i den slutgiltiga produkten eftersom de är nervgift och farliga för hälsan. När processen är klar kan den slutgiltiga produkten vara oren, med upp till 20% av lösningsämnet kvar i slutprodukten. Det måste naturligtvis inte vara så, men det kan vara så.

Alla cannabinoider i en olja ger en synergieffekt som döpts till Entourage-Effekten. Enligt vissa går det inte att bibehålla fördelen av denna entourage effekt genom att använda metoden med lösningsmedel (Solvent Extraction), eftersom beståndsdelarna från plantan inte kan bevaras.

Om jag förstått det rätt så är Proprietary Extraction Method baserad på en metod med kontinuerligt flöde, vilket gör att stora volymer cannabis-biomassa kan bearbetas på kortare tid än vid övriga extraktionsmetoder. Med andra extraktionsmedoder är storskaligheten, dvs. massproduktionen, lite av ett problem. Medan Co2 metoden är effektiv, så är processen kritisk och dyra maskiner krävs när produktionen ska ske i stor skala. Det innebär ökade kostnader, mer personal och i slutändan en dyrare olja. Denna bit slipper man uppenbarligen med Proprietary Extraction Method. Man slipper tydligen investera i mer maskiner, eftersom denna metod inte behöver trycksats-kärl. Man behöver heller inte avbryta och återstarta produktionen utan får alltså ett bra flöde.

Dessutom slipper man flera steg i produktions-stegen, som annars behövs.

En annan faktor med Proprietary Extraction Process är dess utvinnings-effektivitet! Med exempelvis koldioxid-metoden kan ca 70-80% av de aktiva substanser återvinnas, men med Proprietary Extraction Method har det rapporterats att upp till 99% av de aktiva substanserna från cannabis-biomassan kan återvinnas. En olja som är framställd med denna metod har alltså förutsättningen att innehålla ett bredare utbud av cannabinoider och de medföljande aktiva substanserna som är unika för varje stam, såsom exempelvis terpener.

Varje sort eller så kallad “strain” av Cannabis plantan som används innehåller en mängd olika cannabinoider, samt hundratals andra beståndsdelar såsom terpener, flavonoider och omega fettsyror. För att få fram en fullspektrum olja (dvs en olja som innehåller alla cannabinoider, även den i Sverige olagliga THC metoden), är Proprietary Extraction Method framställningsmetod mycket effektiv. Många hävdar att syntetiska cannabinoider eller isolerad CBD eller CBD/THC olja eller läkemedel får en svagare terapeutisk effekt.

THC som är ”drogen” i sammanhanget och boven i dramat enligt många, orsakar visserligen en berusningseffekt, ett rus, & är olaglig i Sverige. Men därmed inte sagt att den inte har goda effekter. Studier har visat att THC är bra vid muskelspasticitet, smärta, glaucom, insomningsproblem/insomnia, yrsel samt brist på aptit. Den kan även var god vid ångest & har visat sig effektiv när det gäller att döda cancerceller. Men THC får vi aja,baja, inte använda I Sverige. Alkohol däremot är helt okej enligt lagstiftningen, detta trots att det finns många dödsfall relaterat till alkohol och inga (läs: verkligen inga) dödsfall relaterade till THC. Och helt odugligt verkar ju faktiskt inte THC vara om man får tro på läkemedelsindustrin, som gör stora pengar på läkemedel innehållande THC. Då är plötsligt THC en spelare i matchen värt att satsa på. Läkemedel med THC är alltså lagliga, trots att biverkningslistan på somliga av dessa är en riktig rysare att läsa. Men THC i CBD-produkter är helt olagligt i Sverige.

Eftersom lagligheten i många länder är snäv och icke-tillåtande är det viktigt inte bara för konsumenten utan även för producenterna att hålla sig inom laglighetens gränsområde. Därmed är det viktigt att inte bara titta på priset när man ska köpa CBD-olja. Utvinningsmetoden är en aspekt men det är många aspekter att ta hänsyn till när man väljer olja och det kan du läsa mer om här.

För att sammanfatta PROPRIETARY EXTRACTION METHOD:

  • Den ger en fantastiskt ren olja, utan lösnings-rester, utan kemisk eftersmak.
  • Den levererar storskaligt. Den kan dra ur de aktiva beståndsdelarna effektivt och med kvalitet.
  • Metoden kan producera unika CBD-produkter som är mycket lika de effekter den naturliga plantan har.
  • Metoden är exakt och därför får man en olja mycket exakt styrka och potens.
  • Nedbrytningen av cannabinoiderna (eng. degradation) över tid är försumbar. Det innebär att oljans livslängd blir mycket lång.