CBD & Mediciner

Om man intar mediciner kan et vara viktigt att ha en dialog med sin läkare om man samtidigt intar andra läkemedel. I Sverige blir nog svaret per automatik. NEJ. Vårt land är generellt inte så öppet för alternativa behandlingssätt utan förlitar sig på sjukvård och läkemedel. 

Vid intag av CBD har det visat sig att kroppens cytochrome P450 deaktiveras tillfälligt. Vid intag av vissa läkemedel får man inte äta grapefrukt på grund av så kallade farmakologiska interaktioner. Detta gäller bland annat läkemedel som är kalciumflödeshämmare och immunosuppressiva. CBD har alltså samma effekt som grapefrukt, de blockerar cytochrome P450. Om man väljer en koncentrerad CBD-olja innehållande höga doser CBD och man vet med sig att man äter ett läkemedel där man inte får äta grapefrukt, bör man för säkerhets skull konsultera den läkare som skrivit ut medicinen innan man börjar ta oljan.

Det är alltid viktigt att vara försiktig när man bestämmer sig för att testa CBD-olja vid sjukdom.