CBD och sjukdomar

Hampaolja eller CBD-olja inte får marknadsföras som att de botar sjukdomar eller tar bort symptom på sjukdomar i Sverige. (Detta är förbehållet läkemedel.) Trots detta finns många studier inom flera olika sjukdomsområden som visar att Cannabisplantan har effekt vid olika tillstånd och sjukdomar. Viss forskning tittar på Cannabis, viss på THC:s effekt och viss på CBD och sedan allt där emellan. Om man vill fördjupa sina kunskaper finns massor av information på nätet.

Att höra personliga historier från människor som vittnar om de fantastiska effekter Cannabisplantan och några av dess beståndsdelar har haft i kroppen på dem själva är inspirerande. Både för friska människor och människor som befinner sig i samma eller liknande situation. Var och en står fri att bilda sig en egen uppfattning, men rekommendationen är att man fördjupar sig i ämnet för att komma fram till en välinformerad uppfattning. Och inte viftar bort det med ’det är knark’ eller någon liknande dumhet. Cannabis kan vara knark, men utan THC är det inte knark. Jag repterar… Cannabis är plantan, inte knarket.

Forskning finns och här följer några resultat:

Flavonider verkar smärtstillande. Dess effekt är 30 gånger större än den effekt som acetylsalicylsyra ger. Tänk om flavonider skulle kunna ersätta exempelvis det starkt vanebildande ämnet morfin?

Att CBD kan döda bakterier som har blivit resistenta mot antibiotika är ytterligare ett forskningsframsteg.

Cannabis förstärker effekten av kemoterapi vid cancerbehandling. Men var noga med att Cannabis endast är effektivt om det tillämpas efter kemoterapibehandling.

Det finns massor av exempel av studier som visar på att de ämnen som finns i Cannabisplantan har positiva effekter. CBD minskade den negativa effekten på inlärningsförmågan hos försöksdjur (möss) efter en blodpropp i hjärnan.

I Danmark behandlas patienter inom vården med cannabinoiderna THC och CBD för neuropatiska smärtor, MS, ryggmärgsskador med neuropatiska smärtor, liksom cancerpatienter med biverkningar efter kemoterapi och strålningsbehandling. Men användningen är på eget ansvar.

Cannabis kanske inte är det allenarådande receptet mot sjukdomar, men genom att gå till roten av problemet, vilket ofta kan vara att det endocannabinoida systemet är obalanserat, eller kanske ska man beskriva det som undernärt på cannabinoider, finns hopp om att återfinna hälsan.

Läs mer om specifika åkommor:

Endocannabinoid System Deficiency Syndrome (ESDS)

Sömnstörning

Multipel Skleros/ MS

Epilepsi

PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)

Depression

Kronisk Smärta

ADHD/ADD

CANCER

SEX

Autoimmuna sjukdomar

Obalans i Hormonsystemet

Ångest