Epilepsi

I USA sändes en dokumentär om en femåring med en sjukdom vid namn Dravets Syndrom som mer eller mindre blev symptomfri efter behandling. Tack vare spridning via TV och media har ökningen av epilepsi-barns användande av medicinsk cannabis ökat i USA. Den amerikanska vetenskapsakademin hävdar att bevisen är otillräckliga för att stödja och motbevisa att cannabinoider skulle vara en effektiv behandling mot epilepsi. Detta har inte hindrat amerikanska familjer att flytta till Colorado för att ta del av medicinsk marijuana för sina barn. 

Även läkemedelsindustrin har agerat i frågan och för inte så länge sedan tilläts Epidiolex, det första CBD-läkemedlet för Dravets syndrom och  Lennox-Gastauts, i USA vilket vittnar om vissa framsteg. Även EU har godkänt medlet centralt i hela EU.

CBD har visat sig blockera NMDA receptorer samt förbättra GABA receptorerna och stabilisera jon kanalerna, vilka ska reducera krampanfall. CBD:s antiinflammatoriska och nervskyddande egenskaper kan också vara behjälpliga vid den stress som ett anfall framkallar.  

CBD spelar en stor roll och många har rapporterat att barn med epilepsi av grav karaktär mer eller mindre blivit botade.

Även djur kan dra nytta av CBD och Hampas effekter. Läs mer om CBD och husdjur här.