Cancer

 

“Minst var tredje person som lever i Sverige idag kommer att få ett cancerbesked under sin livstid.” Citatet kommer från Cancerfondens hemsida. Skrämmande utveckling och skrämmande läsning, eller hur. Så vad gör man?

Larc (Världshälsoorganisationens organ för cancerforskning) har beräknat att minst var tredje cancerfall i världen skulle kunna undvikas om alla levde hälsosamt.

Denna text handlar dock om Hampa och cbd, så vad kan den göra?

CBD verkar sakta in cancertillväxten! Cancercellerna verkar dö, tumörtillväxt kan minska och metastaser hindras att spridas. Dess effektivitet har att göra med dess antioxidanta effekt liksom dess antiinflammatoriska egenskaper.

CBD har också beskrivits som effektiv gällande kronisk smärta, varav cancer-relaterad smärta är en av dem. Det kan däremot ta många veckor att få ner inflammationen varför det kan ta tid innan man känner effekt. Det finns forskningsstudier (in vitro och in vivo) som visar att Cannabis plantan är lovande i kampen mot Cancer.

Många vittnar också om att de blivit hjälpta av Cannabisplantan i kampen mot Cancer. 

Cannabis är den enda medicin mot illamående som också höjer aptiten, hjälper med sömnen och höjer humöret.

Det endocannabinoida systemet har visats sig var inblandat vid illamående och kräkningar. I USA finns ett läkemedel som är THC inspirerat för att ta bort bieffekter vid kemoterapi och strålning.