Hypersomni

Följande text är tagen från Wikipedia och beskriver min kollega Märtas problematik innan hon testade CBD.

Hypersomni är en sömnstörning som yttrar sig i form av överdriven (sjuklig) dagtrötthet, eller ett behov av onormalt lång nattsömn. Tillståndet kan bero på fysiska sjukdomar eller vara psykiskt betingat.

Patienter med hypersomni kan ha svårt att hålla sig vakna en hel dag i sträck, trots att de erhållit en normallång nattsömn. Hypersomni kan i många fall vara resultatet av någon annan sömnstörning, såsom sömnapné eller förskjuten dygnsrytm, men det kan också bero på någon neurologisk sjukdom. I vissa fall är orsaken okänd.

Hypersomni är en av de sömnstörningar som innebär svår sömnighet/trötthet. Det medför att man har en funktionsnedsättande sömnighet under dagen. Detta trots att de med hypersomni ofta sover 10 timmar eller mer nattetid. Även efter att de sovit så lång tid har de mycket svårt för att vakna upp. De kan ställa flera alarm, men har ändå svårt att vakna. När de väl vaknar, kan de känna det som att de fortfarande delvis sover och känner sig förvirrade och yra. Detta kallas för ”sleep drunkenness”. Förvirring och ”sleep drunkenness” är vanliga symptom när de med hypersomni vaknar på morgonen eller när de vaknar efter en tupplur. Tupplurarna för de med hypersomni kan vara flera timmar långa, men de är inte uppiggande. Det spelar ingen roll hur mycket sömn de med hypersomni får, de är fortfarande sömniga.”

Märta diagnosticerades med hypersomni. I hennes fall hävdade läkarna att vaccinationen 2009 kunde ligga bakom.

CBD HAR EFFEKT PÅ SÖMNEN.

CBD har visat sig ha ett flertal sömnreglerande funktioner. CBD bidrar det till djupare och mer regelbunden sömn. Vidare hjälper CBD kroppen att på morgonen försätta sig själv i vakenhet.

Det finns något som heter REM-sömnstörning. Under sömnen ska hjärnan reglera sömnen så att kroppen inte beter sig som om du vore vaken. Om man har REM-sömnstörning så har man en obalans eller en störning i de mekanismer som styr detta. Det kan ge perioder av dålig sömn. Hos Parkinson-sjuka framträder denna störning mer tydligt. För Parkinson-drabbade har CBD visat sig vara ett bra alternativ gällande störning av REM sömnen.

Har man sömnproblematik och har ett öppet sinne är CBD verkligen något som borde vara av intresse!

Vill du testa CBD, klicka här.

Läs om Märtas CBD-resa här.