CBC, Cannabichromene

CBC, Cannabichromene, är en annan av alla cannabinoider & en av dem som det faktiskt börjats forska på. CBC är precis som CBD icke-rusframkallande. Som alltid behövs mer forskning men CBC sägs vara bra för mycket. Det används för migrän, svullnader & smärta för att nämna några.

CBC ska vara:

*Anti-depressiv

*Antiviral

*Anti inflammatorisk – CBC bekämpar inflammation utan att aktivera cannabinoid receptorerna.

*Antimikrobiell särskilt på gram-positiva, gramnegativa och acid-fast bakteria.

*Även viss effekt mot svamp.

*Smärtstillande – Genom att interagera med flera delar som är involverade i smärt-kontroll på spinal nivå.

*Stimulerar hjärntillväxt. CBC verkar tydligen verkar öka livsdugligheten vid utvecklandet av hjärnceller. Processen heter neurogenes.

*Anti-Proliferativ – det betyder att CBC minskar tillväxt av cancer tumörer. Kanske beror det på den interaktion cannabinoiden CBC sägs ha med den kroppsegna cannabinoiden anandamid. CBC verkar också hämma upptaget av anandamid, vilket tydligen gör att det stannar i blodet längre. CBC påverkar både CB1 & CB2 receptorer och man har faktiskt funnit att den bekämpar bröst cancer.

*Anti-tumör egenskaper samt att CBC har visat sig vara effektiv mot gastrointestinala cancerceller (Värt att nämnas är att även cannabinoiden CBG uppvisade dessa egenskaper gällande GI-cancer celler).

*Vidare har CBC visat sig är effektiv att döda cancer celler.

Det verkar som om CBC har starkare effekt i kroppen tillsammans med andra cannabinoider (Läs mer om andra cannabinoider här), den så kallade Entourage-effekten.

Så även om CBD är höjd till skyarna, börjar det, tack vare den forskning som nu sker på andra cannabinoider, finnas flera enastående cannabinoider.