CBD & Narkolepsi

Begreppet Narkolepsi blev tyvärr alltför välkänt efter 2009 års influensavaccinering. Det nya influensavaccin som godkändes strax innan svininfluensan bröt ut, ledde som vi vet till förfärliga biverkningar för många ungdomar och barn i Sverige.  

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom, som gör att den drabbade kan ha svårt att hålla sig vaken. Narkolepsi är en sömnstörning och kan alltså orsaka problem med insomning, samt problem med djupsömn. Hallucinationer kan ske i samband med att man vaknar eller somnar.

Det finns två typer Typ 1 och typ 2. Typ 1 innefattar även något som heter Kataplexi och är när personen helt tappar kontrollen över sina muskler. Man tappar all muskelstyrka och även muskeltonus, vilket gör att man inte kan styra sin kropp. Vid narkolepsi kan kraftiga eller intensiva känslor (oavsett av vilken sort – skratt/ilska) framkalla symptom och även förvärra dem.

Hjärnan kan inte riktigt kontrollera sömn & vakenheten och en person med Narkolepsi går in i REM-sömn ofta och ibland helt utan förvarning. Att falla i sömn helt apropå påverkar så klart alla moment i livet. Personer med sjukdomen kan förfarande utföra vardagliga saker även under tiden då akut trötthet uppstår men ofta med försämrat resultat som följd, och även minnesbortfall.

I dagsläget finns inga botemedel då man inte med säkerhet vet vad som orsakat sjukdomen. Forskare har upptäckt att det naturligt förekommande hormonet Hypokretin (eller orexin) saknas i kroppen. Hypokretin spelar en viktig roll för att reglera vakenhet, matning, upphetsning samt andra beteenden.

Skador på neuroner som ansvarar för Hypokretin är en trolig orsak (något som kan ske vid kraftig psykologisk stress, allvarliga infektioner eller svininfluensavaccinet). Men även autoimmuna störningar, hjärntrauma kan vara bakomliggande orsaker.

Nu till ämnet som denna sida handlar om.

Kan CBD hjälpa eller inte?

CBD är kort sagt en fytocannabinoid från Cannabisplantan som är så lik våra kroppsegna cannabinoider att den fungerar finfint i kroppen. CBD balanserar kroppens största självreglerande system, chefen över allt, det Endocannabinoida Systemet (EC-systemet) och det vill inte säga lite.

CBD är bra för mycket, insomnia, ångest och depression, vilket i vissa fall kan drabba personer med narkolepsi. Läs mer om CBD och sjukdomar här. CBD kan hjälpa vid letargi (håglöshet), eftersom det hjälper främjar stabiliseringen av energi i kroppen, vilket då kan hjälpa till att reglera sömnmönster. Det kan då leda till en mer konsekvent sömnrytm. Vidare kan CBD hjälpa med att minska symptomen som kan uppstå vid brist på sömn som irritabilitet och att känna sig svag.

CBD sägs ju kunna reglera produktionen av substansen Hypokretin. CBD kan också minska uppblossandet i specifika receptorer i hjärnan som kan framkalla hallucinationer eller till och med psykostillstånd. CBD kan till och med hjälpa det centrala nervsystemets svar under REM-cykler för att förhindra orörlighet när man vaknar.

Studier

När man pratar om CBD brukar det alltid vara så att fler studier i ämnet behövs. Så även här. Men låt oss se vad som finns.

En gemensam fallserie mellan flera framstående universitet betonade effekten av CBD på sömn och ångest. Även om de erkände att ”kontrollerade kliniska studier” fortfarande behövs, kan deras fynd visa sig vara avgörande för människor som lever med narkolepsi och andra sömnrelaterade störningar. CBD framkallar vakenhet och förbättrar vakenhetsrelaterade neuro-kemikalier hos labb-djur. Det kan antas att överdriven somnolens som observeras vid narkolepsi kan blockeras av CBD. I studien gjordes en analys av sömndata & det visade att CBD blockerade sömnigheten under släckningsperioden (eng. lights-off) efter injektionen i råttor.  Sammantaget tyder detta på att CBD skulle kunna förhindra sömnighet vid narkolepsi.

Cannabinoider, inklusive de två huvudsakliga fytocannabinoiderna THC och CBD, används i allt större utsträckning som farmakologiska interventioner för sömnstörningar. THC och CBD är kända för att interagera med endocannabinoider och andra neurokemiska system för att påverka ångest, humör, autonoma funktioner och dygnscykeln för sömn/vakenhet.

Den terapeutiska effekten av THC och CBD vid sömnstörningar är oklara. En utvärdering av flera prekliniska studier och ett tiotal kliniska studier indikerade att tillräckliga bevis saknas för att ”stödja rutinmässig klinisk användning” av just cannabinoider när det gäller sömnstörningar. Dock finns lovande preliminära bevis för framtida studier med randomiserade, kontrollerade tester av cannabinoidterapier hos de med narkolepsi.

I en publikation på Pubmed gällande 35 ungdomar med narkolepsi, föräldrar och läkare, där summan av kardemumman var att för de involverade så gällde ”tvärvetenskapligt tillvägagångssätt” (dvs. en kombination av metoder från flera områden) för vård av ungdomar med narkolepsi. Men samtidigt var intresset för CBD större hos familjerna än hos läkarna, och CBD är ju fortfarande ansett som ”alternativt”.

CBD kan ge fina effekter på andra sömnstörningar och det har visat sig att CBD påverkar just sömn/vakenhets cykeln genom att CBD interagerar med receptorer i EC-systemet. Men även om CBD verkar för sömnstörningar innebär narkolepsi mer än bara en sömnstörning och grav trötthet.

En studie från 2021 förklarade att CBD effektivt symptom på ett brett spektrum av sömn-relaterade symptom, såsom narkolepsi, sömn apné, ”REM behavior”, restless legs samt insomnia.

En studie från 2017 isade att CBD kan vara effektivt när det gällde att hantera känslor som kan leda till själva Kataplexin. CBD binder till receptorer I hjärnan och genom att inta CBD skulle detta kunna hjälpa individen att vara mer alert under dagen.  

2018 publicerades en studie I the Journal of Clinical Psychology som visade att CBD kunde minska frekvensen samt även varaktigheten av Kataplexi samt allvarlighetsgraden däri, hos personer med narkolepsi.

En nyare studie från 2021 visade att CBD kunde minska och frekvensen och varaktigheten av sömn-paralys för personer med narkolepsi.

Studier har visat att CBD kunde minska symptom som är allmänt hälsorelaterande, exempelvis ångest, depression, Parkinson, Alzheimers, epilepsi och kronisk smärta. En annan studie i the Journal of Psychopharmacology visade att CBD kunde förbättra sömnkvaliten hos de som drabbats av Parkinson, en sjukdom som också kan skapa ett överdrivet behov av att sova på dagarna. Studien var liten (21 personer) och de som gavs CBD istället för placebo erfor signifikanta förbättringar i sömn kvalité jämfört med placebo gruppen. Nu är Parkinson inte Narkolepsi, men studien visar CBDs effekt på sömn. Likaså gäller allmänt hälsorelaterade problem – men kanske kan den hälsomässiga statusen förbättras i individen med narkolepsi och därmed genera ett bättre mående.

En annan liten studie på 20 patienter med narkolepsi som gavs antingen en dos med CBD eller placebo, visade en signifikant ökning av vakenhet jämfört med placebo Gruppen.

Att tänka på:

Det man bör ha klart för sig är att CBD kan interagera med läkemedel. I andra länder ombeds man tala med sin läkare när man ska inta CBD, men eftersom det i Sverige generellt finns en ganska stor okunskap för vad alternativa behandlingar och alternativa tillskott skulle kunna ge för effekt brukar svaren ofta vara NEJ. Att ställa frågan om huruvida CBD kan hjälpa eller inte brukar i de flesta lägen mötas med ett negativt svar.

Cannabidiol kan störa halveringstiden av dessa läkemedel. Dock har många personer med andra svåra sjukdomar eller tillstånd valt att ta CBD. Men att man tå kan ta CBD vid en annan tidpunkt än läkemedel och därmed skiljt intagen tidsmässigt.  

Det är viktigt att förstå att även om man vill testa CBD så är det inte en ersättning för traditionell behandling. Men CBD kan vara ett naturligt alternativ för att få bukt med några av symptomen av narkolepsi, såsom sömnigheten, kataplexi och sömnparalys.    

Fler cannabinoider? Ja, säkerligen.

CBC, Cannabichromene, är en annan av alla cannabinoider & en av dem som det faktiskt börjats forska på. Även om det påstås att denna cannabinoid kan vara lovande för personer med narkolepsi, hittar jag inte studier på det. CBC är bra för mycket, men gällande narkolepsi låter jag vara osagt. Som alltid behövs mer forskning! Läs mer om Cannabichromene här.

Slutligen

Så länge det finns liv, finns det hopp. Och ett sätt att få upp hoppet på en lösning är att läsa testimonials, anekdoter från andra i liknande situationer.

Vid en sökning på nätet hittade jag en website specialiserade för behandlingar vid narkolepsi. Där nämndes att CBD kan hjälpa mot narkolepsi; vissa hävdar att det är CBD som hjälper mest. Men man måste hålla i minnet att varje person är unik och vad som fungerar för en person, inte nödvändigtvis fungerar för någon annan. Dessa anekdoter är inte att förakta och jag har en solskenshistoria gällande sömnproblematik och CBD på nära håll. 

Märta fick diagnosen Hypersomni (läs mer om det här), I Märtas fall hävdade läkarna att vaccinationen 2009 troligen lågt bakom hennes diagnos. Läs Märtas personliga historia här.  

Summa summarum: Det finns inga garantier. Det vi vet är att CBD reglerar och balanserar det endocannabinoida systemet & med det kommer man långt. Men beroende på problematik får man se hur långt det räcker. Men en sak är säker – har man inte testat CBD, så är det helt klart en väg att gå. Dock är det viktigt att verkligen ge det chansen på riktigt och låta det ta tid. Cellförnyelse tar tid.