CBD & PANS / PANDAS

Pediatriskt Akut Neuropsykiatriskt Syndrom (PANS) och Pediatriska Autoimmuna Neuropsykiatriska Störningar Associerade med Streptokockinfektioner (PANDAS) är autoimmuna sjukdomar som orsakar plötslig debut av tvångssyndrom, så kallade OCD, ångest, tics och andra beteendemässiga symtom hos barn (och ibland vuxna). Dessa störningar tros utlösas av en infektion eller andra miljöfaktorer som orsakar ett immunsvar som av misstag angriper hjärnan (basala ganglia).

I USA uppskattas det att 1 av 200 barn har PANS/PANDAS och förloppet är plötsligt när barn drabbas av PANS eller PANDAS, och utvecklar tics, ångest och förändringar i beteendet. Detta tillstånd verkar orsakas av en inflammation i hjärnan som kallas PANDA eller PANS.

CBD vid behandling av PANS/PANDAS

CBD, or cannabidiol, har antiinflammatoriska egenskaper liksom nerv-skyddande egenskaper. Forskning har pekat mot att CBD kan vara lovande vid behandling av PANS/PANDAS eftersom CBD kan minska inflammation i hjärnan och även förbättra de symptom som ofta associeras med tillståndet PANS/PANDAS. 

Många behandlingsmetoder idag använder sig av flera antiinflammatoriska mediciner samt KBT terapi. KBT är en samtalsterapi som går ut på att man ska lära sig acceptera och symptomen och lära sig hantera dessa.  De anti-inflammatoriska medicinerna är exempelvis ibuprofen, naproxen, and steroids – som sägs minska inflammationen i kroppen, och även i hjärnan. Dock finns det nyare studier som föreslår att det faktiskt är dessa inflammationsdämpande mediciner som i själva verket skapar inflammation. Enligt radikala påståenden tyder studien på att inflammation som uppstår avvärjer kronisk smärta istället för att orsaka den.

Studien gjordes på möss som fick receptfritt antiinflammatoriskt medel eller dexametason och de visade initialt färre smärtsymtom än de möss som fick saltlösning. Men inom några veckor hade smärtan hos de flesta saltlösningsmössen avtagit helt medan det inte såg lika ljust ut för den andra gruppen möss -den som fått antiinflammatoriska mediciner. Där reagerade mössen och ryckte fortfarande till när beröring skedde på deras tass. ”Det tog dem 150 dagar att lösa smärtproblematiken istället för två veckor”.

För att bekräfta att antiinflammatoriska läkemedel faktiskt kan ha denna försvagande effekt, gick forskarna sedan till UK Biobank, en massiv databas med olika patientdata, och tittade på patienter som rapporterade akut smärta. De fann faktiskt att de som hade tagit ett antiinflammatoriskt medel hade cirka 75 % större risk att utveckla kronisk smärta som kontrollgruppen. Ingen annan typ av smärtstillande medel, inklusive Tylenol, som de tittade på visade en liknande korrelation.

Här är länken du kan läsa om den studien.

Så viss tillförsikt kanske man borde ha när det gäller anti-inflammatoriska läkemedel.

Åter till ämnet – CBD och Pans/Pandas


CBD kan förutom sina antiinflammatoriska egenskaper och nervskyddande egenskaper i hjärnan, skryta med att CBD minskar ångest och OCD. Dessutom stödjer CBD en bättre sömn. Störd sömn kan vara förekommande vid PANS/PANDAS.

CBD har visat sig förbättra tillståndet genom färre tics, mindre grava/allvarliga tics, mer avslappning & bättre fokus, vilket är ett steg i rätt riktning för dessa barn.

På nätet går det att läsa om amerikanska familjer som testat kombinationer av CBD och THC men eftersom THC är narkotikaklassat i Sverige får man här hålla tillgodo med CBD-olja.

CBD är lugnande och man har sett lugnande effekter hos barn med diagnosen PANS/PANDAS.

En mamma vittnade om lugnande effekter, kognitiva förbättringar (om än långsamma, men förbättringar över tid i alla fall). Det blev även förbättringar i barnets beteende, barnet glömde inte längre saker som nycklar, efter att ha börjat inta CBD. Planering och förberedelser inför saker och ting utvecklades också, som att ladda telefonen istället för att tidigare, när den laddade ut, få en härdsmälta, eftersom barnet inte kunde planera för att batteriet laddade ut. Barnet i fråga fick även lättare att anpassa sig till en oväntade förändringar. Detta är några av de förbättringar man kan läsa om bland vittnesmål & anekdoter från föräldrar som delat med sig om deras resa.

CBD har även kunnat bidra till att man kunnat dra ner på traditionell medicinering.

En studie från (Journal of Child Neurology) visade signifikanta förbättringar för OCD symptom Studien tittade på svåra motoriska störningar. I studien fick deltagarna medicinsk cannabis, två produkter med CBD och THC (rations 20:1 samt 6:1) Signifikant förbättring av spasticietet, dystoni, sömn och smärta visades. Biverkningar var sällsynta. I ett barn med diagnosen PANDAS hade signifikanta minskningar av sitt OCD beteende. Barnet hade tidigare prövat flera medicineringar och terapier med föga framgång tills CBD sattes in och effekten blev stor! Dock är det svårt att hitta studier. Men…

CBD verkar lovande ut eftersom det bl.a har följande effekter:

*Balanserar det endocannabinoida systemet

*Anti-inflammatorisk i hjärnan,

*Undertrycker kronisk inflammation

*Undertrycker neuropatisk smärta

*Nerv-skyddande

*Minskad ångest

*Minskad OCD

*Förbättrad sömn

För tydlighetens skull bör nämnas att CBD kanske inte botar diagnosen men det finns vittnesmål om stor symptomlindring finns att läsa om.

En man vid Ethan Pompeo berättar i en pod som finns på Youtube (länk) om sina steg för att nå nästintill symptomfrihet från sin diagnos PANS/PANDAS. CBD har spelat stor roll för Ethan och givit honom lättnad från problematiken. Det har lett till att han orkat/klarat av att ta ytterligare steg i rätt riktning, mot läkning och en fungerande vardag. För Ethan var en THC-fri CBD-olja katalysatorn! Övriga viktiga steg ser du nedan.

  • Behandla infektionen. 
  • Minska inflammation med anti-inflammatoriska preparat (fiskolja, corsatin – en flavonoid, vitamin D)
  • Styrketräning, bygga muskelmassa
  • Diet/Nutrition. En proteinrik, hälsosam kost.
  • Hitta aktiviteter där den diagnosticerade märker en minskning av tics
  • CBD – consistent with every batch. CBD som är THC fri.
  • En morgonrutin

Det finns sällan några garantier i livet men med tanke på Ethan och hans diagnos kan det helt klart vara värt att testa CBD. Om inte annat får man i sig en mängd andra beståndsdelar som kan boosta immunförsvaret.

Det är viktigt att köpa en CBD-olja som är ren, utan föroreningar och besprutning. Den bör vara THC-fri. Ingredienserna måste matcha innehållsförteckningen.

Vad ska jag tänka på vid köp av CBD-olja?

Här kan du läsa om vad CBD-olja innehåller för övrigt.