Framställningsprocesser

 

Det finns olika sätt att framställa hampaolja eller CBD olja.

Metod 1: Co2-extraktion  / Koldioxid-extraktion.

Vid CO2-extraktion använder man gasen koldioxid under högt tryck. Det är kostsam process. Genom att använda CO2 under högt tryck kan man dra ut och isolera Hampaplantans cannabinoider, genom att låta det passera igenom olika behållare i processen.  

Denna metod är mycket exakt och kräver specifik handlag. Dessutom behövs dyra maskiner för att klara av processen korrekt, vilket är nödvändigt eftersom man annars kan förstöra strukturen hos bl.a. cannabinoiderna.

Under ett visst steg i denna process kan man separera alla cannabinoider var för sig. Det är i detta steg THC kan elimineras. När det är gjort kan övriga cannabinoider återförenas och man har skapat sig en THC-fri produkt.

Metod 2: Extraktion med lösningsmedel

Vid denna metod använder man ett lösningsmedel, en s.k. solvent. Vid denna utvinningsmetod används ett ämne, ofta en alkohol, för att utvinna eller dra ut innehållet ur växten. Därefter avlägsnas det lösningsmedel medel som tillsats och så har du din färdiga produkt.

Det vanligaste sättet är alkoholextrahering. Exempel på ämnen som agerar som lösningsmedel är till exempel Hexanol eller Butanol. Båda ämnena är skadliga för kroppen. Eftersom det kan vara svårt att avlägsna precis allt av det ämne man använt för att utvinna oljan, finns risken att lite av ämnet finns kvar i oljan.

Man kan även tillsätta Etanol. Denna metod anses säker eftersom ämnet används som konserveringsmedel i mat. Om rester återstår efter extraheringen anses detta inte farligt. Med denna metod dras dock plantans naturliga klorofyll ut, vilket är en klar nackdel. Klorofyll anses vara en viktig beståndsdel när det talas om den så kallade entourage-effekten.

Extrahering med olja

Sista metoden är oljeextrahering, eller ’Lipid extraction’ som det kallas på engelska. Man lägger plantan i oljan och drar på så vis ut cannabinoiderna direkt i oljan, precis som om man bryggde te. Denna metod kan användas hemma med nackdelen att metoden inte är speciellt exakt och det är svårt att veta vilka mängder som oljan innehåller. Dessutom är oljan högst ömtålig och den tenderar fort bli dålig varför förvaringen av oljan är av stor vikt. Oljan bör förvaras kallt och torrt, annars kan den härskna. En fördel med denna extrahering kan vara att Cannabinoiderna extraheras direkt i oljan istället för att först ta fram ett koncentrat för att därefter spä ut det i en annan olja (exempelvis cocosolja), så som görs i de andra två metoderna.

Oavsett vilken utvinningsmetod man tycker låter bäst är det viktigast att titta på den slutgiltiga produkten. Det är viktigt att veta vad och hur mycket oljan faktiskt innehåller. Dessutom är det viktigt att kontrollera så att inget lösningsmedel finns kvar och naturligtvis att alla cannabinoider är intakta.