Dosering

Hur mycket ska jag ta? Det är en vanlig fråga. Som kinesiolog har man fördelen att kunna testa en persons kropp kinesiologiskt och komma fram till daglig dos, åtminstone tills nästa gång man testar. Men dosering är svårt. Det finns inget rekommenderat dagligt intag (RDI) som finns för […]

1/1 2019 tog ett EU beslut…

…att ändra i sin Novel Food – katalog för cannabinoider. Innan detta beslut ansågs endast berikad CBD som novel food. Men efter ändringen av katalogiseringen anses alltså produkter innehållande cannabinoider vara novel food. Även klassificeringen för Cannabis sativa L. förändrades och bara produkter som är s.k. seed-derived, det […]

Nya livsmedelskatalogen (Novel food Cataogue)

Det finns en hel katalog med ämnen som klassificeras som novel food. Man bör skilja på godkänd novel food och icke godkänd novel food. De godkända produkterna finns omnämnt i denna livsmedelskatalog medan de icke godkända inte finns omnämnda. Vissa produkter som kommer från plantan Cannabis Sativa och […]

THC är i alla fall olagligt!

THC är narkotikaklassat THC är knark och därmed olagligt. Punkt slut! I Sverige faller THC under narkotikalagstiftningen. Mellan 1972 – 2003 var det helt förbjudet att odla Cannabis Sativa i Sverige. Dock kan det fortfarande vara lagligt att odla industrihampa i Sverige, om och bara om THC, det rusframkallande […]

Är CBD olja lagligt eller inte?

Utifrån posterna om laglighet Laglighet – en snårig djungel Novel Food Nya livsmedelskatalogen Nya spelregler upprör THC är i alla fall olagligt! verkar det vara som följer… Som den lekman jag är kan jag naturligtvis ha missförstått. Ingen är perfekt, förutom kanske Hampaplantan ? Hampaolja innehållande THC = […]

Nya Spelregler upprör

Hampasituationen är förvirrande inom EU. Man kan nästan att säga att hampaindustrin har slagit bakut och när man luskar lite djupare går det att förstå varför. År 1998 fick hampaindustrin en skriftlig konfirmation från EUs PAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed). Bekräftelsen sade att hampans […]

Novel Food

Mat eller nya livsmedel som inte konsumerats i någon större utsträckning inom den Europeiska unionen före 15 maj 1997 klassificeras som Novel Food enligt EU kommissionen. Att det just är 15 maj 1997 beror på att detta var dagen den första bestämmelsen om just Novel Food trädde i […]

Lagligheten – en snårig djungel

Vad avgör om Cannabis-oljan är laglig eller inte? Oljans klassificering och dess laglighet beror på flera faktorer och flera instanser är inblandade i processen. I Sverige är det Läkemedelsverket som bestämmer vad som ska klassas som läkemedel och Livsmedelsverket som klassificerar livsmedel och kosttillskott. (Detta eftersom kosttillskott klassas […]

Värsta sortens drog???

Varför har plantan Cannabis ett sådant dåligt rykte. En av anledningarna kan vara USA:s klassificering av substansen. För att bidra till att motverka användandet av Cannabis klassades den år 1970 som en ’Schedule 1’ produkt. Detta betyder att plantan inte hade några medicinska effekter och kunde vara skadlig. […]

Sömn, smärta, migrän & inflammation

Här är faktiskt 4 bra anledningar att testa CBD-olja: Har du svårt att somna? Har du migrän? Kronisk smärta? Eller en inflammation i kroppen? Tyvärr är det så att många personer har just ett eller alla av dessa problem. Tänk då om Hampaolja med CBD är lösningen för […]