Dosering är individuellt…

Om det tvistar de lärde.

Alla är olika och har olika behov och det finns inget rekommenderat dagligt intag för CBD eller cannabinoider.

Det beror på din kropp, och om du medicinerar.

Men det är alltid bäst att börja med en lägre mängd och trappa upp. Ge det tid. Livet är ett maraton, inte en sprint.

Går man till forskning och litteratur är svaren många och vitt skilda. Allt mellan 10-100 mg säger viss litteratur. Jag lyssnade på en amerikansk läkare som förordade minst 50 mg dagligen. Olika studier uppger olika rekommendationer. 40 mg/dag uppger någon, mellan 100-800 mg dagligen uppger annan.

Studier har visat att upp till 1500 mg/dag har tolererats bra.

Men det finns ingen mening att trycka i sig mer än man behöver. Varken för kroppen eller plånboken.

Doseringen beror också på i vilken form du tar CBD!

Salva (s.k topical) CBD är mer svårdoserad. Mängden CBD varierar beroende på hur du applicerar. Och effekten blir lokal.

Vaping är ett annat sätt att suga i sig CBD och effekten blir snabb eftersom CBD absorberas in i blodet snarare än gå ner till matsmältningssystemet först. 

Olja kan doseras per droppe eller per pipett.

Kapslar kan vara enkelt eftersom varje kapsel innehåller en viss mängd CBD.

Sen kan det vara bra att känna till att produkterna inte alltid innehåller mängden CBD som innehållsteckningen anger. Enligt amerikansk media har 70% av CBD produkterna som inhandlas på nätet mer eller mindre mängd CBD än vad som står på innehållsförteckningen.

Där har medicinsk cannabis ett försprång. Mediciner är exakt doserade och innehållsförteckningen rigoröst tydlig. Medicinsk Cannabis har den fördelen att doseringen står angiven. Läkemedlet Epidiolex, mot bl.a epilepsi, anger att man man på med 2,5 mg två gånger dagligen. För att sedan öka. Nackdelen kan vara diverse biverkningar.

Ett Brittiskt företag skickade ut frågor till deras användare och baserat på svaren visade denna graf:

De skickade även ut frågor till de som konsumerade en lägre mängd CBD. För de som inte var nöjda skickade de ut en gratis produkt hög-oktanig CBD. Responsen var positiv efter att kunderna ökat dosen.

Summa summarum – prova dig fram och var inte rädd att succesivt trappa upp.