Vad har tatueringar med detta att göra?

Övriga hudåkommor Förutom vid Akne kan denna olja med fördel användas vid andra hudåkommor då den har visat sig effektiv. Excem är ett sådant exempel. Många hävdar att oljan är fenomenal efter en tatuering, som ”after-care” eftersom huden inte torkas ut eller påverkar tatueringen. Så för de som […]

Vilka är de mest populära anledningarna till att ta Hampaolja/CBD?

Naturligtvis är det svårt att avgöra men efter jag har sammanställt denna lista över populära anledningar att inta oljan, efter envist surfande. Här är några av de vanligaste anledningarna.: KRONISK SMÄRTA ORO/ÅNGEST SÖMNSVÅRIGHETER INFLAMMATION Men det finns andra populära anledningar till att använda en olja innehållande cannabinoider som: […]

Sammanfattning från VH

Detta gick att läsa i Världens Historia nummer 7 2014. Det stämmer nästan på pricken vad vi har skrivit om tidigare.

Dosering

Hur mycket ska jag ta? Det är en vanlig fråga. Som kinesiolog har man fördelen att kunna testa en persons kropp kinesiologiskt och komma fram till daglig dos, åtminstone tills nästa gång man testar. Men dosering är svårt. Det finns inget rekommenderat dagligt intag (RDI) som finns för […]

1/1 2019 tog ett EU beslut…

…att ändra i sin Novel Food – katalog för cannabinoider. Innan detta beslut ansågs endast berikad CBD som novel food. Men efter ändringen av katalogiseringen anses alltså produkter innehållande cannabinoider vara novel food. Även klassificeringen för Cannabis sativa L. förändrades och bara produkter som är s.k. seed-derived, det […]

Nya livsmedelskatalogen (Novel food Cataogue)

Det finns en hel katalog med ämnen som klassificeras som novel food. Man bör skilja på godkänd novel food och icke godkänd novel food. De godkända produkterna finns omnämnt i denna livsmedelskatalog medan de icke godkända inte finns omnämnda. Vissa produkter som kommer från plantan Cannabis Sativa och […]

THC är i alla fall olagligt!

THC är narkotikaklassat THC är knark och därmed olagligt. Punkt slut! I Sverige faller THC under narkotikalagstiftningen. Mellan 1972 – 2003 var det helt förbjudet att odla Cannabis Sativa i Sverige. Dock kan det fortfarande vara lagligt att odla industrihampa i Sverige, om och bara om THC, det rusframkallande […]

Är CBD olja lagligt eller inte?

Utifrån posterna om laglighet Laglighet – en snårig djungel Novel Food Nya livsmedelskatalogen Nya spelregler upprör THC är i alla fall olagligt! verkar det vara som följer… Som den lekman jag är kan jag naturligtvis ha missförstått. Ingen är perfekt, förutom kanske Hampaplantan ? Hampaolja innehållande THC = […]

Nya Spelregler upprör

Hampasituationen är förvirrande inom EU. Man kan nästan att säga att hampaindustrin har slagit bakut och när man luskar lite djupare går det att förstå varför. År 1998 fick hampaindustrin en skriftlig konfirmation från EUs PAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed). Bekräftelsen sade att hampans […]

Novel Food

Mat eller nya livsmedel som inte konsumerats i någon större utsträckning inom den Europeiska unionen före 15 maj 1997 klassificeras som Novel Food enligt EU kommissionen. Att det just är 15 maj 1997 beror på att detta var dagen den första bestämmelsen om just Novel Food trädde i […]