Sömnstörning

Känner du till det glymfatiska systemet? Detta system har visat sig göra sig av med skadliga produkter under sömnen. På så sätt skyddas hjärnan från sjukdom! I skolan har man fått lära sig att hjärnan saknar lymfsystem och att det centrala nervsystemet är inkapslat i blod/hjärnbarriären, som är […]

Epilepsi

I USA sändes en dokumentär om en femåring med en sjukdom vid namn Dravets Syndrom som mer eller mindre blev symptomfri efter behandling. Tack vare spridning via TV och media har ökningen av epilepsi-barns användande av medicinsk cannabis ökat i USA. Den amerikanska vetenskapsakademin hävdar att bevisen är […]

PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)

  PTSD är ett tillstånd som kan uppkomma efter det att en person har bevittnat eller upplevt ett trauma. Tillståndet har visat sig svårbehandlat och kräver ofta flera olika behandlingsterapier i kombination. Studier har visat att personer med diagnosen PTSD har uppvisat en lägre nivå av anandamid, den […]

Depression

Depression Omkring en halv miljon svenskar lider av depression. Ny forskning visar att en stor del av dessa skulle kunna behandlas med antiinflammatoriska medel, dock inte alla depressioner. Deprimerade människor med höga nivåer av inflammation i kroppen svarade bra på antiinflammatorisk behandling och sambandet mellan depression och inflammation […]

Kronisk Smärta

Kronisk Smärta CBD uppges vara en av de cannabinoider som ger starkast effekt mot smärta. CBD har visat sig effektiv vid inflammation och neuropatisk smärta. CBD förbättrar orsaken till smärtan, och inte själva smärtan i sig. CBD är effektivt mot inflammation, som anses vara den underliggande orsaken till […]

ADHD/ADD

  Att lida av ADHD kan innebära begränsningar eller svårigheter i vardagen. Att inte kunna sitta still, eller fokusera, avsaknad av tålamod och en viss rastlöshet kan höra till just vardagen för en person med denna diagnos. Vanligtvis behandlas detta med mediciner, med vilka följer biverkningar. CBD kan […]

Cancer

  “Minst var tredje person som lever i Sverige idag kommer att få ett cancerbesked under sin livstid.” Citatet kommer från Cancerfondens hemsida. Skrämmande utveckling och skrämmande läsning, eller hur. Så vad gör man? Larc (Världshälsoorganisationens organ för cancerforskning) har beräknat att minst var tredje cancerfall i världen […]

Obalans i Hormonsystemet

Ordet hormon är grekiska och betyder driva på. Kroppens hormoner kan beskrivas som små molekyler som driver på processer i kroppen. Hormoner fungerar även som kommunikationsmedel mellan olika organ. Kroppens hormoner är inblandade i allt från blodsocker till hur vi mår. Även om alla hormoner inte triggar igång […]

Multipel Skleros (MS)

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som skadar nervcellerna i det centrala nervsystemet. Diagnosen kännetecknas av spasticitet, muskelspasmer, neuropatisk smärta, skakningar, och dysfunktion i urinblåsan. Minnesstörningar kan också uppstå. Symtomen varierar från person till person, men motoriska och kognitiva problem är bland de vanligaste. Vad kan CBD […]

Autoimmuna sjukdomar

Det finns läkare som hävdar att kronisk inflammation kan förvandlas till autoimmuna sjukdomar. Autoimmuna sjukdomar är egentligen ett samlingsnamn på sjukdomar där kroppen uppfattar egen vävnad som ett hot och börjar attackera sig själv. Cannabinoider kan verka lovande som immunosuppressiva gällande behandling av Autoimmuna sjukdomar. Cannabinoiderna kan lugna […]