Kronisk Smärta

Kronisk Smärta CBD uppges vara en av de cannabinoider som ger starkast effekt mot smärta. CBD har visat sig effektiv vid inflammation och neuropatisk smärta. CBD förbättrar orsaken till smärtan, och inte själva smärtan i sig. CBD är effektivt mot inflammation, som anses vara den underliggande orsaken till […]

ADHD/ADD

  Att lida av ADHD kan innebära begränsningar eller svårigheter i vardagen. Att inte kunna sitta still, eller fokusera, avsaknad av tålamod och en viss rastlöshet kan höra till just vardagen för en person med denna diagnos. Vanligtvis behandlas detta med mediciner, med vilka följer biverkningar. CBD kan […]

Cancer

  “Minst var tredje person som lever i Sverige idag kommer att få ett cancerbesked under sin livstid.” Citatet kommer från Cancerfondens hemsida. Skrämmande utveckling och skrämmande läsning, eller hur. Så vad gör man? Larc (Världshälsoorganisationens organ för cancerforskning) har beräknat att minst var tredje cancerfall i världen […]

Obalans i Hormonsystemet

Ordet hormon är grekiska och betyder driva på. Kroppens hormoner kan beskrivas som små molekyler som driver på processer i kroppen. Hormoner fungerar även som kommunikationsmedel mellan olika organ. Kroppens hormoner är inblandade i allt från blodsocker till hur vi mår. Även om alla hormoner inte triggar igång […]

Multipel Skleros /MS

Multipel Skleros/ MS Det finns studier om cannabis och Multipel Scleros. När det gäller patienternas egen uppfattning uppger många att smärtan av spasticiteten minskar. Företaget GW Pharmaceuticals har tagit fram ett läkemedel (godkänt) vid namn Sativex som innehåller CBD och THC. Detta ska lindra symptomen av spasticitet hos […]

Autoimmuna sjukdomar

Det finns läkare som hävdar att kronisk inflammation kan förvandlas till autoimmuna sjukdomar. Autoimmuna sjukdomar är egentligen ett samlingsnamn på sjukdomar där kroppen uppfattar egen vävnad som ett hot och börjar attackera sig själv. Cannabinoider kan verka lovande som immunosuppressiva gällande behandling av Autoimmuna sjukdomar. Cannabinoiderna kan lugna […]

Sex

I många århundraden har cannabis använts som en afrodisiaka. Vid Tantrasex ingick att konsumera drycken Bhang, där cannabis blandas med bland annat mjölk. Vid erektil dysfunktion kan CBD till exempel minska på prestationsångest. Mannens penis har cannabinoida receptorer, så den kan påverkas av Cannabis konsumtion. Dessutom kan plantan […]