CBD mot COVID

Är det möjligt? Ja, tydligen.

I en ny publikation har författarna till denna studie konstaterat följande:

Den snabba spridningen av COVID-19 understryker behovet av nya behandlingar. I rapporten går att läsa (på engelska) att cannabidiol (CBD) (en förening som produceras av cannabisväxten), hämmar SARS-CoV-2-infektion.

CBD och dess metabolit, 7-OH-CBD, dock ej medfödda cannabinoider (aka. Endocannabinoider) blockerar starkt SARS-CoV-2-replikation i lungepitelceller.

Sammanfattningsvis belyser alltså denna studie CBD och dess aktiva metabolit, 7-OH-CBD, som potentiella förebyggande medel och terapeutiska behandlingar för SARS-CoV-2 i tidiga infektionsstadier.

Visst blir CBD-olja lite intressantare att testa?! Prova själv.

Go to: