CBD mot COVID

Är det möjligt? Ja, tydligen. I en ny publikation har författarna till denna studie konstaterat följande: Den snabba spridningen av COVID-19 understryker behovet av nya behandlingar. I rapporten går att läsa (på engelska) att cannabidiol (CBD) (en förening som produceras av cannabisväxten), hämmar SARS-CoV-2-infektion. CBD och dess metabolit, […]

Har du Migrän, IBS eller Smärta?

Läs då detta och begrunda! ESDS (ENDOCANNABINOID SYSTEM DEFICENCY SYNDROME) är ett annat ord för en klinisk brist på kroppsegna cannabinoider (s.k ENDO-cannabinoider) i kroppen och syndromet namngavs av en man vid namn Ethan Russo, av många ansedd som en av världens främsta experter inom just det endocannabinoida […]

Sömn, smärta, migrän & inflammation

Här är faktiskt 4 bra anledningar att testa CBD-olja: Har du svårt att somna? Har du migrän? Kronisk smärta? Eller en inflammation i kroppen? Tyvärr är det så att många personer har just ett eller alla av dessa problem. Tänk då om Hampaolja med CBD är lösningen för […]

CBD och Ångest

Oro har varit ett element för mänskligheten sedan allra första början. Det kunde vara skillnaden mellan överlevnad och inte. Ångest kan också variera från rädsla, oro eller stress över saker som påverkar det vardagliga livet, i olika grad. CBD sägs kunna hjälpa genom att hjälpa hjärnan och dirigera […]

CBD och Akne

Akne är en utspridd åkomma och bara i USA beräknas över 50 miljoner människor lida av detta. I Sverige drabbas var tredje tonåring (enligt 1177), fastän de flesta ungdomar har någon gång akne under tonåren. Det är vanligare bland flickor än pojkar. Vissa källor hävdar att nästan 80% […]

COVID 19

COVID 19 och CBD – vad gäller? I rådande situation dyker frågan om vad CBD och Hampa kan göra för virus, särskilt då Coronaviruset, COVID-19. WHO säger att Coronavirus en stor familj av virus. Oftast påträffas de hos djur. Detta virus kan orsaka flera vanliga förkylningar. Till skillnad […]

CBD och sjukdomar

Hampaolja eller CBD-olja inte får marknadsföras som att de botar sjukdomar eller tar bort symptom på sjukdomar i Sverige. (Detta är förbehållet läkemedel.) Trots detta finns många studier inom flera olika sjukdomsområden som visar att Cannabisplantan har effekt vid olika tillstånd och sjukdomar. Viss forskning tittar på Cannabis, […]

Inflammation

Inflammation Inflammation är ett sådant viktigt ämne att det inte går att utelämna. Alla känner förstås till begreppet inflammation. Men vad är inflammation? Hur påverkar det kroppen? Och hur kan jag undvika inflammation? Inflammation är ett latinsk ord och betyder ”brand”. Inflammation är blodets förvar mot skador och […]

CBD för husdjur

Det endocannabinoida systemet finns hos alla däggdjur på vår planet vilket också innebär att däggdjur har endocannabinoider. Det finns många härliga historier om människor som givit Hampaolja med CBD till sina husdjur med häpnadsväckande effekter. Djur kan lida av åkommor som inte skiljer sig speciellt från människors. Ett […]

Forskning

Forskning är ett komplext fenomen. Om jag läste en forskningsstudie om att socker är bra för oss och det visar sig att ett sockerproducerande företag finansierat studien, är den då helt neutral? Vilket resultat vill man uppnå med studien? Svårighet att sålla bland alla studier är ett faktum, […]