Har du Migrän, IBS eller Smärta?

Läs då detta och begrunda!

ESDS (ENDOCANNABINOID SYSTEM DEFICENCY SYNDROME) är ett annat ord för en klinisk brist på kroppsegna cannabinoider (s.k ENDO-cannabinoider) i kroppen och syndromet namngavs av en man vid namn Ethan Russo, av många ansedd som en av världens främsta experter inom just det endocannabinoida systemet.

ESDS innebär att kroppens endocannabinoida system blir försvagat. Den endocannabinoida tonusen i kroppen är för låg. Med andra ord:

Brist på endocannabinoider!

Detta kan alltså vara en orsak till olika sjukdomar och diverse tillstånd.

SMÄRTA är ett av dessa tillstånd. IBS ett annat  och Fibromyalgi ett tredje.

Teorin som Ethan Russo lagt fram är att ESDS skulle kunna vara anledningen till bl.a migrän, fibromyalgi och IBS.  Men finns det liv, finns det hopp och undersökningar pekar i riktningen att cannabinoider skulle kunna blockera mekanismer i kroppen som ger smärta och muskelspasmer. Sedan Russos publikation har forskning gjorts som konfirmerar teorin om att endocannabinoidbrist skulle kunna spela roll vissa medicinska tillstånd. Helt klart ett forskningsområde värt att följa.

Numera finns belägg som talar för att dieten påverkar det endocannabinoida systemet. Så visst kan man göra saker för att stärka sig. Och visst, vidare forskning behövs för att visa en eventuell vetenskaplig nytta av cannabinoider Men tänk om…

… det i just ditt fall, var anledningen till någon av dessa problem.