Breaking News från 2020

Hur rörigt kan det bli? Kan jag eller kan jag inte köpa oljan?

Ja – du kan köpa oljan, men om du får… det är en helt annan fråga.

Spännande, inte sant?

Mycket har hänt sedan WHO början av 2019 föreslog att Cannabis inte skulle finnas med i den s.k. Schedule IV of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs. Dessutom ansågs det att tillredningar innehållande cannabidiol (CBD) och THC (max 0,2%) inte skulle vara under internationell kontroll. Ett brev sändes till och med till FN:s Generalsekreterare Guterres angående detta.

Sommaren 2020 (juli närmare bestämt) beslutade sig EU att avvakta med novel food-ansökningarna gällande CBD. EU ansåg nämligen att cannabidiol (CBD) omfattades av FN:s narkotika konvention och därmed inte kunde anses vara mat.

Men så uttalade sig FN om saken och i slutet av 2020 slog FN:s narkotikakommission fast att Cannabis och dess beståndsdelar inte längre skulle stå med på listan över världens farligaste droger. Eftersom CBD inte innehåller psykoaktiva beståndsdelar skulle en klassifikation som narkotika gå emot konventionens syfte.

I samma veva föll en dom i EU (Kanavape Case) som slog fast att en medlemsstat inte kan förbjuda saluföring av cannabidiol (CBD) som lagligen har tillverkats i en annan medlemsstatnär den har utvunnits ur hela Cannabis sativa växten. Sen skrev de också att ”mot bakgrund av gällande vetenskapliga rön” verkar CBD inte ha några skadliga effekter eller psykoaktiva sådana hos människor.

Kanavape domen ligger nu som ett bindande prejudikat (dvs. ett tidigare domstolsavgörande som bör följas). Och det är alltså fastställt i dom att CBD inte verkar vara varken skadligt eller rusframkallande.

CBD ska inte klassificeras som narkotika!!!

Halleluja, får man väl säga. Då är det i alla fall etablerat.

Men om du tror att du får svar på frågan om du får köpa oljan i Sverige, så måste du ha tålamod. Häng i och fortsätt läsa:

Detta beslut har dock inte fått genomslag i Sverige (än). EU:s tidigare (preliminära) åsikt att CBD skulle vara narkotika har däremot dragits tillbaka.

Så vad händer nu då?

CBD, tillsammans med andra cannabinoider, är fortfarande icke-godkänd novel food och är alltså inte upptaget i katalogen med samma namn. Ännu! Men denna katalog kan beskrivas som ett levande dokument och de regler som gäller idag kanske inte är applicerbara imorgon. Så än finns det hopp.

Både WHO, EU och FN verkar ha insett Cannabisplantan och dess beståndsdelars betydelse för folkhälsan, vilket innebär att de tidigare restriktioner som omgivit plantan borde lättas upp. 3 down, 1 to go!

EU måste nu bestämma sig om produkter innehållande CBD kan godkännas som novel food. Och fastän detta inte skett, måste väl ändå sägas att det ser ljust ut när man blickar ut över hampafältens horisont.