Fullspektrum eller Bredspektrum? CBD & THC.

Om vi ska vara kemiska så består CBD av kol (C), väte (H) och syre (O).

Dess kemiska formel är C21, H30, O2.

För att förvirra ytterligare så består THC (den rusframkallade och narkotikaklassade beståndsdelen) av samma formula. C21, H30, O2.

Det som skiljer de två cannabinoiderna är atomernas sammansättning, hur atomerna sitter ihop. Dess arrangemang alltså. Det gör att CBD och THC agerar olika, eller ger olika effekter.

En fullspektrumolja innehåller alla cannabinoider, inklusive THC. Den beståndsdel som är narkotikaklassad i Sverige.

En bredspektrumolja innehåller alla cannabinoider minus THC, och blir alltså inte klassad som en drog.

THC har många fina egenskaper men är dessvärre inte laglig i Sverige, varför jag föredrar en bredspektrumolja.