Varför skulle mitt EC-system inte fungera?

 

Det finns flera orsaker till ett malfungerande EC-system.

  • Brist på cannabinoida receptorer i kroppen, kan vara en anledning. (Ibland tillverkar inte kroppen själv tillräckligt). Då kan inte endocannabinoiderna fästa på någon mottagare och signaleringen fungerar sämre eller inte alls.
  • Kroppen kan producera för många enzymer och det är enzymer som bryter ner endocannabinoida beståndsdelarna, ibland innan endocannabinoiderna hinner fästa på en cannabinoid receptor.
  • Om endocannabinoiderna (AEA och 2-AG) inte kan nå receptorerna (likt nyckeln som låser upp låset) eller inte överföra informationen korrekt när de väl nått receptorerna kan det bli vajsing i systemet.
  • Men det kan också vara så att kommunikationen mellan de kroppsegna cannabinoiderna (AEA och 2-AG) och receptorerna haltar. Det kan vara taskig ”signal” eller sämre ”uppkoppling” på receptorerna.

Men hur hjälper jag mitt endocannabinoida system?

Med cannabinoider så klart, men det finns fler sätt…