Forskning

Forskning är ett komplext fenomen. Om jag läste en forskningsstudie om att socker är bra för oss och det visar sig att ett sockerproducerande företag finansierat studien, är den då helt neutral? Vilket resultat vill man uppnå med studien?

Svårighet att sålla bland alla studier är ett faktum, med både neutrala forskningsrapporter och rapporter sponsrade av en icke neutral part. Som inom många andra branscher finns det både bra och mindre bra studier.

Inom vissa områden finns gott om forskning, inom andra saknas det helt. Men vad är då forskning?

Jag hör ofta folk referera till forskning. “Jag läste en forskningsrapport…” eller “Det finns ny forskning som pekar på…” osv. Det finns ju många olika sätt att forska och resultaten kan tolkas olika. Det bör man vara medveten om när man läser resultaten.

Om ett läkemedelsföretag står bakom rapporten om en viss medicins effekt, är jag mer skeptisk till hur de tolkat resultaten än om en oberoende forskargrupp står bakom den. Det finns många parametrar att ta hänsyn. Vad är syftet bakom forskningen? Vilka intressegrupper ligger bakom?

Det finns många sätt att forska.

In vitro – forskning är den forskning som görs i petriskålar. Då studeras vad det nu kan vara (t. ex.) CBD i mikroskop eller i en kontrollerad miljö.

Forskning på djur – in vivo– är, som det låter, studier gjorda på djur. Sådana studier ska t.ex  kunna ge en antydan om vilka effekter t.ex CBD har på människan. 

Review Studies är studier genom observation. Detta är en slags forskning där man utvärderar resultatet genom att studera effekterna på människor som ämnet/produkten man forskar på ger.

Anecdotal studies som det kallas på engelska – handlar mer om upplevelsen. Försökspersoner får vittna om de effekter de upplever. 

Kliniska tester utvärderar hur effektiva en behandling är på människor på ett mycket exakt och specifikt sätt.

Dessa studier bör fylla upp vissa kriterier eller krav, så som det ‘Double blind, placebo controlled randomized controlled trial’, eller som det kallas på svenska dubbelblind, placebokontrollerad randomiserad studie. Alla läkemedel som ska släppas ut på marknaden måste genomgå en sådan studie. 

En sådan studie gör det svårt för akupunktur att slå sig in genom klinisk studie. Det är svårt att genomföra en sådan studie eftersom man oftast (och kanske bör tilläggas: förhoppningsvis) märker man när någon sätter nålar. Det försvårar onekligen Placebo-effekten.

Forskning är naturligtvis av yttersta vikt men därmed är inte en personlig berättelse att förakta. Att få höra hur någon blivit hjälpt av något ger hopp hos de som sitter i samma båt och så länge produkten är laglig, utan egentliga biverkningar, är jag av den personliga åsikten ‘Tänk om!’. Tänk om den skulle hjälpa mig mot skakningar, huvudvärk, sömnproblem, artros eller smärta. Eller till och med mot cancer? Vågar man inte prova då? Tänk om den har effekt just på mig? 

För dig som fortfarande hävdar att det inte finns någon forskning inom området. Klicka på denna länk och skriv in valfritt sökord (ex. Cannabidiol, Cannabis, Tetrahydrocannabinol, Hemp etc. så kan du själv ”prove yourself wrong” 🙂 För forskning finns det!)

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *