Skillnaden mellan hampa och marijuana

Hampa och Marijuana kommer från samma växtfamilj, Cannabis, sett från ett biologiskt perspektiv. Detta till trots så finns många skillnader mellan innehållet och koncentrationen av cannabinoider i olika Cannabisplantor.

Industrihampan har avlats fram mer för teknisk användning, för sina fibrer och som livsmedel. Det finns tiotusentals användningsområden (länk) för den. Industrihampan får max innehålla 0,2% – 0.3% av den rusframkallande cannabinoiden THC. Den har också en mängd andra cannabinoider som motverkar THCs psykoaktiva effekt. Detta innebär att det inte går att bli påverkad eller berusad av industrihampa. Vid Hampaodling används både den manliga plantan och den kvinnliga plantan för att underlätta pollinering och ökade skördar.

Marijuana däremot odlas ofta för att användas för dess berusande effekt. Vid odlingen av just Marijuana används ofta den kvinnliga plantan (och den manliga sållas bort) eftersom mängden THC minskar när plantan är pollinerad och anledningen till att odla just Marijuana (för många) är den berusande effekten.

Marijuana, däremot, med sitt höga THC innehåll, har inga direkta tekniska användningsområden utan framställs, får man anta, för sin psykoaktiva, rusframkallande effekt och mängden THC kan variera mellan 10 -30 procent.