CDB & Fibromyalgi

Svårigheten gällande CBD/cannabinoiders effekt på specifika åkommor har inte sällan att göra med avsaknaden av studier. Anekdoter däremot, finns ofta i överflöd.

CBD och fibromyalgi är inget undantag.

Att cannabisplantan är effektiv vid kronisk smärta har påvisats i många studier men när det kommer till just fibromyalgi är utbudet mindre. Det finns studier men objektiviteten i studierna har ifrågasatts. Patientundersökningar finns och dessa tyder på signifikant lindring av smärta, förbättring av sömn och minskning av associerade symtom. Så anekdoter finns det gott om!

Trots att antalet studier är begränsade verkar det i alla fall som att man kan förvänta sig en positiv effekt av cannabis vid fibromyalgi. Men man måste vara uppmärksam när det gäller vilken typ av cannabis som använts i studien. Ofta användes medicinsk cannabis (läkemedel) och inte naturlig CBD-olja från plantan. Detta har säkerligen att göra med att det finns mer ekonomisk vinst att hämta när man kan patentera ett läkemedel. Det är svårare att patentera en befintlig planta.

Ytterligare en svårighet är att få medicinsk cannabis utskriven i Sverige.

MANNEN BAKOM KLINISK BRIST PÅ ENDOCANNABINOIDER

Ethan Russo publicerade en teori om att en faktiskt brist på cannabinoider i kroppen skulle kunna vara orsaken till tillstånd som migrän, IBS och Fibromyalgi. Vid dessa tre tillstånd är vävnaden frisk men något orsakar smärta. Problematiken verkar även drabba samma typ av människor.

Hans studier visar att de med migrän hade lägre nivåer av endocannabinoider än de som inte led av migrän.

Har man exempelvis migrän är det inte ovanligt att drabbas av fibromyalgi eller IBS. Det är ganska vanligt med smärtproblematik vid dessa åkommor och enligt Ethan Russo kan alltså orsaken vara en obalans i det endocannabinoida systemet.

Russos forskning stärker tesen att brist på endocannabinoider kan vara orsaken bakom dessa tre problem.

Det har konstaterats att det finns statistiskt signifikanta skillnader i nivåerna av endo-cannabinoiden anandamid i cerebrospinalvätskan hos migränpatienter, och man har konstaterat en underfunktion i ECS (ECS-hypofunktion) vid posttraumatisk stressyndrom.

Det finns flera studier som stöttar detta. Liksom kliniska data som bevisar minskad smärta, förbättrad sömn och andra fördelar med cannabinoidbehandling och kompletterande livsstilsförändringar som påverkar ECS.

Hur det fungerar är inte helt fastställt.

CBD:s smärtlindrande effekt kan bero på dess effekt på hjärnan. CBD kan avbryta nervbanorna som skickar signaler om smärta mellan hjärnan och resten av kroppen.

Cannabinoider såsom CBD fäster vid CB2 receptorerna och dessa receptorer spelar en roll för att hantera smärta och inflammation. När vi tar CBD så kan även kroppen börja att producera naturliga cannabinoider (endocannabinoider) som fäster till dessa receptorer. Detta kan då resultera i minskad smärta och inflammation. Man intar fytocannabinoider från cannabis-plantan (i vardagsmun CBD-olja) och detta kan balansera kroppens endocannabinoida system samtidigt som kroppen förstår att den självmant måste producera egna cannabinoider, endocannabinoider. En win-win helt enkelt.

Russos studie från 2016 föreslår att en brist på endocannabinoider kan vara rot-orsaken till kronisk smärta (där migrän och fibromyalgi ingår).

Lösningen kan i alla fall vara att balansera upp sitt endocannabinoida system (sitt ECS).

Enter: CBD

CBD kan användas för att lindra inflammation och smärta. Och nyare forskning visar att inflammation inte sällan är inblandat i smärta. Något som vi kan ta fasta på idag.

(www.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2016.0009)

Är du nyfiken att läsa mer kan du läsa om symptom på underfunktion i det endocannabinoida systemet här.

Eller om dess antiinflammatoriska, antioxidanta och anticancerogena effekter här.

OBS! I Sverige läker bara läkemedel och i vårt land har alltså CBD inga påstådda effekter, utan detta gäller alltså bara i internationella studier.

Vill du ändå köpa olja kan du klicka här.

Instruktionen därtill finns här.