CBD och Histaminintolerans (HIT)

Så vad är histaminintolerans egentligen?

Histaminintolerans (HIT) är ett tillstånd där din kropp producerar mer histamin och inflammation än den borde. Eller har svårt att bryta ner histaminet i kroppen. Det innebär inte att man är överkänslig eller allergisk mot histamin, utan det kan ses som en manifestation av att det finns för mycket histamin och att kroppen inte klarar av det. Histamin är en viktig förening som är involverad i att skicka meddelanden till din hjärna, utlösa produktionen av syror för matsmältningen och hantera allergiska reaktioner. Om det produceras i stora volymer kan det påverka kroppens normala funktioner. Histamin reglerar även vävnadstillväxt och läkning och frisätts som en del av kroppens naturliga immunsvar på olika stimuli (allergener, bakterier eller vävnadsskador). Histamin spelar en nyckelroll för att bekämpa infektioner och inflammationer. Histamin finns alltså naturligt i kroppen, men även i maten vi äter.

Tecknen på histaminintolerans

En stor mängd symptom kan tyda på histaminintolerans, allt från täppt i näsan till huvudvärk, till svåra matsmältningsproblem och förändringar i blodtrycket. Men dessa är vanliga: *Matsmältningsstörningar (som diarré, förstoppning, uppblåsthet, halsbränna och/eller buksmärtor) *Hudsymtom – klåda, utslag och nässelfeber *Andningsproblem – nästäppa, nysningar och hosta *Neurologiska symtom – migrän, huvudvärk, illamående och yrsel *Kardiovaskulära symtom – värmevallningar, snabb puls och förändringar i blodtrycket *Kliande och röd hud, nässelfeber, svullna läppar och tunga, täppt näsa, magkramper och diarré, huvudvärk och hosta. *Kroniska symptom kan även vara smärtsam mens, nervositet, sömnstörningar, ångest och depression, men även högt blodtryck. Vissa mediciner och mat kan leda till histaminintolerans.

Vad gör jag åt histaminintolerans?

Histaminintolerans är komplext att utreda inom sjukvården. Oftast får patienten föra matdagbok i veckor och eliminera produkter. Det innebär att man får äta en låghistamindiet under en viss tid och sedan medvetet konsumera höghistamin-mat. Om symtom uppstår är detta en stark indikator på histaminintolerans. Det finns finns laboratorietester tillgängliga för HIT. Exempelvis kan man se till blodnivåer av enzymet DAO, som är involverat i nedbrytningen av histamin, eller bestämning av urinnivåer av metylhistamin (en metabolit av histamin). Man kan ta kosttillskott som innehåller diaminoxidas (DAO) för att stötta nedbrytningen av histamin. Man kan även testa probiotika, för att stötta en hälsosam tarmflora och stödja produktionen av enzymer som behövs för att bryta ner denna kvävehaltiga substans. I vissa fall kan användning av antihistaminer vara lämplig för att lindra oönskade symtom. Behandlingen av histaminintolerans är egentligen samma som utredningen: begränsa intaget av mat med hög histaminhalt och att främja den enzymatiska nedbrytningen av histamin i kroppen. Histamin i mat kommer från aminosyran histidin, genom jäsning av bakterier. Detta är ett mycket resistent ämne som inte lätt kan förstöras genom tillagning. Histamin kan också uppstå när maten lagrats eftersom bakterier förökar sig och bildar histamin som en del av sin ämnesomsättning.

CBD & Histamin

CBD är en fantastiskt balanserare av det Endocannabinoida Systemet (EC-systemet) och är effektivt vid allt från smärtlindring, stressreducering och depression, sömnproblem, epilepsi, migrän, till inflammation, astma, mensvärk, diabetes och alla sorters hudproblem. För att nämna några exempel. Det finns inga bevis för att CBD innehåller histamin. Men vad kan då CBD göra för den som lider av HIT? Först och främst – CBD balanserar det kroppsegna systemet, det endocannabinoida systemet, vilket i sin tur ansvarar för att skapa homeostas i kroppen. Homeostas betyder balans. CBD kan alltså hjälpa kroppen att nå balans och när EC-systemet är i balans, då får de andra systemem goda förutsättningar att vara i balans.  Läs mer om det här. Studier pekar mot att CBD kan ha potential att hantera histaminöverkänslighet. Forskning har visat att CBD har antiinflammatoriska effekter men det verkar också vara så att CBD även har antihistamineffekter. Studier visar att CBD faktiskt hämmar frisättningen av histaminer från mastceller. Mastceller är vita blodceller & en del av kroppens immunförsvar. Dess främsta funktion är att bekämpa parasiter som infekterat kroppen. Mastceller finns överallt och lagrar histaminämnen och är viktiga för din kropps immunförsvar. Kort sagt, när en patogen (allergiframkallande eller inte) aktiverar en mastcell, frisätts inflammatoriska histaminer för att hjälpa i immunsystemets kamp mot patogenen. De med histaminintolerans tenderar att ha överaktiva mastceller som frisätter mer inflammatoriska histaminer än de borde. Alla främmande inkräktare, såsom stress, allergener, virus, etc. kommer att utlösa histaminproduktion i blodomloppet. Således skulle CBD därför vara fördelaktigt för dem som lider av histaminintolerans. CBD är inte ett antihistamin. Men därmed inte sagt att många människor har fått goda resultat genom att använda CBD. Forskning har alltså visat att CBD kan hjälpa till att förhindra mastceller att frigöra histamin i kroppen. Att CBD är en fantastisk beståndsdel i hampaplantan är odiskutabelt, tycker jag. Många är de hälsofördelar man kan få av hampans produkter i allmänhet och av CBD och de andra cannabinoiderna i synnerhet. Dessutom är CBD starkt antiinflammatoriskt och det kan hjälpa till att lindra de inflammatoriska effekterna av din kropps histaminsvar på allergener. CBD lugnar kroppens inflammatoriska respons genom EC-systemet. CBD kan även hjälpa till att lindra vissa symptom på histaminintolerans som stress, ångest och depression. I likhet med syntetiska läkemedel som används för att behandla allergier, kan CBD fungera som ett antihistamin. En studie genomförd 2005 visade att CBD har en immunmodulerande effekt på celler i andningsorganen och minskar symptomen på allergier. Denna studie lyfte också fram de antiinflammatoriska egenskaperna hos cannabis. Antiinflammatoriska medel minskar inflammation i näs- och ögonvävnader för att lindra allergiska reaktioner. Det finns mängder av studier som stödjer att CBD:s antiinflammatoriska effekter. Och EC-systemet spelar en viktig roll vid reglering av inflammation. Dessutom kan CBD med gott resultat behandla säsongsbetonade allergier eftersom det hjälper till att reglera dina vita blodkroppars produktion och åtgärder när du utsätts för allergener. Det hjälper också till att hålla luftvägarna öppna, vilket minskar hosta och andningssvårigheter. CBD är antimikrobiellt (alltså CBD kan förhindra en förökning av mikroorganismer). CBD skyddar mot bakterierna från vardagliga ytor på bänkskivor, textilier och andra allergenkällor. Detta är goda nyheter för allergiker. CBD skyddar mot bakterierna från vardagliga ytor på bänkskivor, textilier och andra allergenkällor.

CBD & Studier

En studie från 2009 publicerad i Future Medicinal Chemistry undersöktes användningen av CBD som ett antiinflammatoriskt medel. Resultat antydde att CBD hjälper endocannabinoidreceptorerna att reglera immunsystemet. Författarna upptäckte att CBD var lika effektivt som flera antiinflammatoriska läkemedel. De drog slutsatsen att ”Cannabinoider är potenta antiinflammatoriska medel.” En studie från 2003 undersöktes effekten av cannabinoidreceptor-agonister vid hudreaktioner på histamin. Resultaten visar att effekten av dessa faktiskt kunde minska hudreaktioner. En annan studie från 2005, tittade man på kopplingen mellan CB1-receptorintervention med mastceller. Resultaten var inte helt fullständiga, men man fann att CB1-receptorer kunde hjälpa till med immunsystemets överkänslighet. I en rapport från 2019 i Molecules undersökte forskare EC-systemets roll för att behandla smärta och inflammation. Man fann att det endocannabinoida systemet spelar en nyckelroll för att minska inflammation (bl.a för ledvärk med artros). En studie från visade det sig att olika cannabinoider hade olika effekter på histaminfrisättning i olika hjärnregioner. Cannabinoid-agonister och endocannabinoider kan minska histaminfrisättningen i vissa hjärnregioner men öka den i andra regioner. Dessa resultat tyder på att det endocannabinoida systemet kan spela en roll för att reglera histaminfrisättningen i hjärnan. Cannabinoid-agonister är kemikalier som aktiverar cannabinoidreceptorer i kroppen. Dessa receptorer är en del av det endocannabinoida systemet, som är involverat i regleringen av olika fysiologiska funktioner som smärta, stress, humör, aptit och sömn.

Testimonials

Än så länge finns det inga kliniska bevis för att CBD fungerar som ett antihistamin även om CBD verkar efterlikna effekterna av antihistaminer. Men om man ser till Testimonials låter det annorlunda.  Det finns flera vittnesmål. En CBD-användare sade i en intervju: -Jag började använda en fullspektrum CBD dagligen för allergier. Innan jag tog det tog jag en allergimedicin. Jag var trött de flesta dagar och fick inte mycket lättnad. Inom en vecka efter daglig CBD-användning avtog mina allergier.

Allergi

Allergier uppstår eftersom din kropp har gjort ett misstag. Djur. Pollen. Damm. Oavsett vad som skapar en allergisk reaktion mot din omgivning. Mastcellerna i ditt immunförsvar har förväxlat ofarliga proteiner, såsom pollen eller husdjursmjäll, med mer smittsamma inkräktare. När mastcellerna stimuleras av allergener frisätter de histaminer och andra inflammatoriska ämnen i blodomloppet. Histaminer orsakar svullnad av dina näsvävnader, vilket också står för rinnande näsa och rinnande ögon. Du kan också uppleva klåda. Ibland kan du utveckla nässelutslag. Inflammation spelar en viktig roll i ditt immunsystems svar på potentiella inkräktare. Det är också en viktig faktor för hur allvarliga dina allergisymptom är. Läkemedel finns för att minska eller undertrycka de fysiska effekterna av histaminer är ett antihistamin. Ofta är traditionella receptfria antihistaminer effektiva från början, men efter ett tag blir de mindre effektiva. Många allergiker vänder sig då till en steroid nässpray. Nackdelen med steroidsprayer är att använda dem under flera månader per år för att lindra symtomen. Men CBD kan faktiskt minska säsongsbetonade allergier! Just det, CBD visar sig återigen vara en superhjälte. CBD kan reglera funktionen och produktionen av vita blodkroppar, vilket är viktigt när det kommer till en inflammatorisk respons vid potentiella allergener. CBD-olja både är antiinflammatorisk och antimikrobiell, vilket gör den idealisk för irriterade bihålor och luftvägar. Faktum är att CBD har studerats för dess potential att minska allergiinducerad inflammation hos astmapatienter. Med tanke på CBD:s pågående effekter för andra tillstånd är det för tidigt att säga om CBD för allergilindring kommer att fortsätta sina långsiktiga fördelar för allergiker.

CBD & Mediciner

Här blir det komplicerat för mig så jag har helt sonika knyckt infon av de med större inblick och förståelse i kroppens komplicerade processer. Jag är ju, som jag tydligt uppgav i min bok Hampa & CBD – vad är vad? att jag inte är läkare, utan en glömsk trebarnsmamma med ett behov att skriva upp saker och ting. Så ni vet. Medan majoriteten av forskningen indikerar att CBD-olja är säker att använda och har få eller inga biverkningar, kan den utgöra risker om du tar vissa mediciner, särskilt de som verkar på cytokrom P-450-enzymsystemet. P-450-systemet är ansvarigt både för avgiftning av främmande kemikalier såväl som för metabolismen av många vanliga mediciner. CBD-olja, tillsammans med grapefrukt och vissa andra naturliga föreningar, har visat sig hämma P-450-systemet. När P-450-systemet hämmas tar det längre tid att metabolisera mediciner och nivåer av läkemedelssubstrat ackumuleras i ditt blod. Så om du är en daglig antihistaminanvändare bör du vara försiktig och prata med din läkare innan du lägger till CBD-olja till din behandling. Fördelarna med cannabidiol (CBD) kanske inte uppväger biverkningarna av att kombinera det med din antihistaminmedicin. CBD är fantastisk och kan städa undan många av symptomen på allergi och HIT men det bör inte användas för att ersätta receptbelagda mediciner. Därför kan det vara bra att skilja på tidpunkten när man tar CBD och läkemedel. För att vara tydlig – medan jag förespråkar CBD så lägger mig inte i läkemedelsförskrivning.

Ångest

En intressant grej är att ångest faktiskt kan leda till produktion av en hög volym histamin. Att hantera din stress och ångest kan vara effektivt för att undvika histaminintolerans. Att jobba på den aspekten har jag inte ofta hört i samma mening som histaminöverskott. Gällande CBD och ångest så kan CBD binda till dopaminreceptorer och de är involverade i att frisätta det ”glada” hormonet i din hjärna. Så CBD kan och kan ge lugn & avslappning, vilket är bra när man ska hantera ångest.

Så var landar vi?

Histaminintolerans påverkar absolut livskvaliteten negativt och orsaka ett brett spektrum av hälsoproblem. Det finns många faktorer som kan utlösa denna intolerans, inklusive stress, kost, hormonella obalanser och användning av vissa mediciner. CBD har visat sig vara ett lovande ämne som kan hjälpa till att lindra symtom tack vare dess antiinflammatoriska och antihistaminegenskaper. CBD-olja anses säkert men man måste ändå fatta beslutet själv. Att prata med sin läkare är alltid en bra ide, eller ännu bättre en läkare som jobbar specialiserat med cannabidiol för medicinska behandlingar. Men jag betvivlar att det finns någon sådan i Sverige. Tyvärr. Fundera också på vilken typ av produkt just du vill välja. Vad du ska tänka på vid valet av olja kan du läsa här.  I vilken form du vill ta CBD kan du fundera över när du läser denna post. OBS! I Sverige läker bara läkemedel och i vårt land har alltså CBD inga påstådda effekter, utan detta gäller alltså bara i internationella studier.