CBD & Epilepsi

Epilepsi är en neurologisk sjukdom som orsakar anfall. Det finns många olika typer av anfall som triggas av diverse parameterar. I vuxna kan triggers vara Alzheimers, huvudskada, stroke eller trauma. I barn kan det vara huvudtrauma, infektion, syrebrist vid födsel, feber, droganvändande hos moder, intracraniell blödning för att nämna några.

Det finns studier som visat att CBD kan vara effektivt när det gäller att kontrollera s.k. seizures; anfall på svenska.. CBD kan vara anticonvulsant vilket på svenska skulle översättas – antikramp.  Och den kan även ha anti-psykotiska effekter.

CBD är anti-inflammatorisk och har nervskyddande egenskaper vilka ska vara bra när det gäller att balansera en hjärna som är i obalans och signalerar felaktigt (eng. misfires). CBD sägs kunna minska antalet anfall samt minska stressen som kommer med sjukdomen. Dessutom har CBD anti-ångest egenskaper och balanserar kroppen mot stress. CBD blockerar NMDA receptorer, höjer GABA receptorerna och stabiliserar jonkanalerna som kan att minska anfallsaktiviteten.

Det finns mängder med studier som också visat att CBD är eller kan vara en effektiv metod att reducera antalet anfall hos personer med epilepsi.

CBD har visat sig vara en effektiv behandling mot Lennox-Gastaut syndrome (en allvarlig variant av epilepsi). I en studie på 225 ungdomar med just Lennox-Gastaut visade det sig att den grupp som tog en högre dos CBD (cannabidiol) erfor en 42 procentig minskning av anfall överlag. Den grupp som fick en lägre dos CBD fick en 37 procentig minskning av anfallen. Intressant att notera är att i den senare gruppen fick 36% av deltagarna mer än 50 procent färre anfall än normalt. Placebogruppen fick en 17 procentig minskning.

En annan studie från 2016 visade att CBD berikad medicinsk cannabis ledde till en minskning av anfallen med 89 procent i deltagarna.

Förutom studier finns också en både känd, fin men ledsam historia om CBD  & Epilepsi. CBD och epilepsi har varit ett omdebatterat ämne i USA och ett av de mest kända fallen är det om lilla Charlotte. Man kan nästan säga att hon satte CBD och epilepsi på den amerikanska kartan.

CBD och Epilepsi blev känt när en amerikansk TV kanal gjorde ett reportage om en liten flicka med Dravets syndrome, en ganska ovanlig epilepsi sjukdom där befintliga mediciner inte verkar hjälpa.

Flickan hette Charlotte Figi och från dess hon var bara några år hade hon hundratals anfall i veckan, stora anfall så kallade ”grand mals”. Hon drabbades av hjärtstopp med många allvarliga problem till följd. Hon tappade talet, förmågan att gå samt att äta.

Efter att ha fått medicinsk marijuana med låg THC och hög CBD mängd och redan första dagen Charlotte fick det, hade hon inga anfall alls och det höll i sig i flera dagar. Tyvärr tog det slut men föräldrarna lyckades kontakta odlar i Colorado som startade ett icke vinstdrivande program  som gav högs CBD-låg THC till patienter som led av olika sjukdomar.

Staten Colorado (som också ligger i bräschen för hampa-odling och framställning) har liberalare lagar än många andra stater. Det har gjort att många familjer med barn med epilepsi har flyttat till Colorado för att lagligen kunna ge sina barn CBD.

Så hur gick det med Charlotte? Jo, under flera år kunde hon prata, gå, leka och ”make connections” som tidigare hade varit omöjligt. Under många år fungerade det bra för henne med bara några anfall i månaden. Hon fortsatte att ta oljan som döptes till Charlotte’s Web. Dessvärre drog Charlotte vidare vid 13 års ålder på grund av lunginflammation. Men hennes minne lever vidare och den sort (eng. strain) Cannabis hon använt har fått namn efter henne.

Som alltid när man talar om CBD behövs mer forskning. Det finns två mediciner innehållande CBD, varav den ena Epidiolex finns tillgänglig i Sverige. Dock med en mängd biverkningar. Fördelen med mediciner är att det ska finnas forskning och kunskap bakom medicinen. Nackdelen är ofta biverkningarna.

Men en snabb sökning på nätet gällande CBD & epilepsi gör gällande att många testar och många upplever stora förbättringar!

Rekommendationen 30 mg CBD dagligen ska vara bra men alla är individer. Det gäller att se till interaktionen med andra läkemedel och vara mycket noggrann gällande intag tillsammans med läkemedel. Ofta kan det vara bra att skilja på tillfällena man tar CBD och läkemedel, men där måste man själv ta ansvar. Om läkemedel pratar man med sin läkare. CBD-olja, däremot, är inte klassad som läkemedel (Icke att blanda ihop med Medicinsk Cannabis). Det rekommenderas alltid att man ska prata med läkare om man funderar på CBD för sin epilepsi. Det amerikanska företaget vars olja jag använder har flera läkare anknutna till företaget som svarar på frågor. I Sverige är det tyvärr inte lika vanligt att läkare har samma inställning. Man får helt enkelt göra som man finner bäst själv.

Det är viktigt att successivt trappa upp intaget av CBD. Och så klart är det viktigt med en högkvalitativ CBD som innehåller det som utlovas.

Vad ska man titta efter vid köp?

Vad innehåller oljan?

En till text om epilepsi.

VILL DU TESTA KÖPA OLJA – KLICKA HÄR?