CBD & Bröstcancer

I Sverige är det mer eller mindre tradition att endast förlita sig på sjukvården när vi blir sjuka (och den svenska vården är fantastisk i många avseenden!). Om man blir sjuk, vill man ju inget hellre än att bli frisk. När jag pratar CBD, något jag brinner för, möts jag inte sällan av: Var finns studierna?

Och med tanke på att Cannabis Sativa varit förbjudet, smutskastat och utsatt för förtals kampanjer som sträcker sig långt bak i tiden, behövs fler studier. Men …

I min värld går tanken så här: Det skadar ju inte att ge kroppen den de bästa förutsättningar. Så, vad kan man då göra själv?

Mycket!

Enter: CBD

Det finns studier (in vitro och djurstudier) som visar att både den förbjudna substansen THC men även den upphåsade cannabinoiden utan rusframkallande effekt CBD är potenta när det gäller tumörer (faktiskt både hjärntumörer och bröstcancer).

En spansk biokemist och molekylär biolog vid namn Christina Sanchez (Universitetet i Complutense, Madrid) som forskar på bröstcancer, har gjort studier med THC och tumörceller i petri-disk, in vitro med andra ord. Och när tumörcellerna behandlades med THC så dödades cellerna. THC har alltså anti-tumör egenskaper. Studier har gjorts även gjorts på djur gällande bröstcancer och hjärntumör (glioblastom).

Och det visade sig att cannabinoider var mycket potenta när det gällde att reducera tumör tillväxt. Celler kan dö på olika sätt och med cannabinoider dog tumörcellerna ”in a clean way”. De begick självmord helt enkelt. Och till skillnad från standardiserad kemoterapi, så siktade cannabinoiderna in sig specifikt på tumörcellerna. Det blev heller ingen toxisk effekt på normala icke-cancerogena celler. Men i dagsläget finns ingen klinisk dubbelkontrollerad placebo studie. Det finns tillräckligt med pre-kliniska bevis att cannabinoider har antitumöra egenskaper.

Gällande doseringen och balansen, den s.k. ration, mellan THC och CBD beror på vad man är ute efter. Enligt Dr. Sanchez kräver cancerogen hjärntumör mer THC i förhållande till CBD.  Dr Sanchez nämner också ENTOURAGE EFFEKTEN för CBD + THC tillsammans.

Men nu till det intressanta för de av oss som är bosatta i Sverige där lagligheten kring THC inte lämnar utrymme att nyttja. Vid bröstcancer (Dr. Sanchez arbetsområde) har det visat sig att mer CBD fungerar bättre än CBD & THC i ration 1:1.

THC & CBD vid bröstcancer är inte lagligt möjligt i Sverige, men lyckligtvis så finns prekliniska resultat som gör gällande att CBD har anti-cancerogena egenskaper i sig själv. Så i väntan på att industrihampan ska bli laglig med THC, får vi använda oss av CBD.

Se pubmed: PMC8869992

eller

Dr. Christina Sanchez går att lyssna på här.

Frågan som du ställer dig nu måste väl ändå vara: Var köper jag en bra CBD olja?

HÄR

Och hur tar jag del av KÖP 2, BETALA för 1?

OBS! I Sverige läker bara läkemedel och i vårt land har alltså CBD inga påstådda effekter, utan detta gäller alltså bara i internationella studier.