CBD & Alzheimers

Ju mer jag läser om CBD och cannabis plantan, desto mer förundrad blir jag. Det är helt makalöst hur beståndsdelarna i denna magiska planta kan stötta, boosta, balansera, läka den mänskliga kroppen (liksom andra däggdjur med ett endocannabinoid system).

Alzheimers är en fruktad sjukdom och har även kallats Diabetes 3. Det är en neuro-degenererande sjukdom som ger kognitiva förändringar och begränsningar. Detta sker progressivt. Orsaken är Beta-amyloid, ett skadligt protein i hjärnan och även fosforylerat ’tau’. Neurofibrillerna, dvs de små trådarna i nervcellerna påverkas och förändras och förstörs. Dessa proteiner ligger bakom att nervceller i hjärnan dör.

Många läkemedel finns på marknaden men i dagsläget består behandlingarna av symptom minskning och mycket begränsande sådana. Det är här CBD kommer in som tack vare sina neuroskyddande egenskaper , som jobbar både med cannabinoida receptorer och icke-cannabinoida receptorer.

I en studie av djur har man påvisat att CBD faktiskt kan reversera kognitiva brister liksom minska den nervinflammation som induceras av beta-amyloid, men inte bara det utan även minska oxidativa reaktioner och nervdöd. Läs om det där!

Inte nog med det, CBD kan minska ansamlingen beta-amyloid och fosforylerat tau. Detta skulle alltså kunna fördröja utvecklingen av Alzheimers. Alltså sakta ner sjukdomsbilden.

Forskarna behöver förstås förstå hur och varför och hela konkarrongen för att kunna presentera vetenskapligt bevis. För min del räcker det med att veta att CBD kan mildra, försena och kanske till och med reversera Azheimers för att äta CBD.

Nu finns det lyckligtvis studier som stödjer detta. För den svårflörtade menar jag. Det finns många studier gällande alzheimer och CBD:s effekt. Resultatet av en djurstudie visade att CBD kan hjälpa att känna igen ansikten. Att THC tillsammans med CBD kan vara mycket effektivt vid Alzheimer hjälper inte oss svenskar eftersom THC är strikt förbjuden, oavsett i vilken dos.

Vill du läsa mer – ut på nätet och sök info. Det är så häftigt att en planta kan göra så mycket nytta. Tillhör du samma skara som mig – varför inte testa en olja som både är laglig i EU och klassad som livsmedel? Som inte bara balanserar ditt endocannabinoida system utan även kan förhindra utvecklingen av Alzheimers.

KÖP HÄR!