Vad är Kinesiologi?

Kinesiologi betyder rörelselära och kommer ursprungligen från en medicinsk gymnastik som användes i Sverige, på tidigt 1800-tal. Den spriddes över världen och utvecklades sedan av amerikanska kiropraktorer.

En kinesiolog arbetar med muskeltestning som diagnostiskt verktyg. Genom att göra olika muskeltester kan man hitta spänningar, blockeringar och även obalanser i kroppen. Terapeuten gör sedan behandlingar av olika slag, ex. av nerv- och energisystemet, för att till slut testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.

Kinesiologiska behandlingar sker inom fyra olika huvudområden:


1. Strukturell/mekanisk behandling Detta sker i form av exempelvis massage av smärtpunkter i muskler, massage av bindväv, behandlingstekniker för att påverka muskelspolar och senorgan, rörelse- och koordinationsövningar, stretching och styrketräning, mjuk behandling av skallbenen, ryggrad, käkled, bäcken och fötter.

2. Energi/elektromagnetisk/neurologisk behandling Detta sker i form av massage eller pulsering och stimulering av akupunkturpunkter med fingrarna, nålar eller akupressurpenna, meridianmassage, öronakupunktur samt behandling av neurolymfatiska och neurovaskulära receptorer.

3. Nutrition/näringskemisk behandling Här testas kroppens behov av vitaminer och mineraler, mat (kost, superfood), kosttillskott, näringspreparat, örter och essenser, genom muskeltestning.

4. Mental/emotionell behandling sker i form av visualiseringar, behandling av receptorer på huden som påverkar det autonoma sympatiska och parasympatiska nervsystemet, akupressur och andra energibehandlingar, andnings- och avslappningsövningar.

Testa starkt?

Som kinesiolog analyserar vi kroppens muskler i tre olika tillstånd. Till vardags kallar vi dessa stark, svag och hyper. Stark är kroppens normaltillstånd. En muskel som är svag är en muskel som signalerar att den inte orkar hålla sig normal, utan den ”säckar ihop”. En hyper muskel är en muskel som inte kan slappna av.

När vi testar produkter pratar vi om stark och svag. En produkt som gör kroppen svag är alltså inte bra. Kroppen signalerar nej tack. När en produkt gör kroppen stark, signalerar detta för oss att produkten är bra. Detta är en kraftig förenklad förklaring av kinesiologisk testning. Men för att förklara konceptet hur vi testar starkt.