SLE & CBD

Lupus är ren autoimmun sjukdom som kan ta sig form i flera allvarliga former.  Den vanligaste varianten är SLE (Systemic Lupus Eythematosus) och definieras av generell inflammation i immunförsvaret. Immunförsvaret börjar att fungera sämre och attackerar friska celler istället för de malfungerande. Istället för att skydda kroppen mot patogener (bakterier, virus, svamp och parasit) vänder den sig mot sig själv och eliminerar friska celler och skapar inflammation som är spridd i kroppen.

Kronisk inflammation kan leda till vävnadsskador och även utlösa allvarliga komplikationer som kan vara livshotande. Det finns fem olika typer varav SLE är den vanligaste och allvarligaste för den attackerar hela kroppen.   

Symptomen kan alltså variera från små utslag eller artrit i små leder till betydligt värre. Feber, hårbortfall, magsmärta, trötthet och svullna lymfkörtlar kan vara de första symptomen.

Orsaken till Lupus är okänd. Behandlingen varierar beroende på vilka organ som är inblandade och idag består mestadels av symptomlindring. De vanligaste behandlingsformerna är: immunosuppressiva läkemedel, kortikosteroider, Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs NSAIDs), malaria-medicinen hydroxiklorokin. Biverkningar är inte ovanliga, varför CBD har blivit ett alternativ för många. Trots att forskning i större utsträckning saknas.

Med sina anti-inflammatoriska egenskaper och analgetiska effekter är CBD ett lockande alternativ då CBD inte innebär någon risk för livhanken och biverkningar är få och milda.

Och kanske kan det vara ett steg i rätt riktning för CBD kan minska vissa symptom som smärta, inflammation, hudinfektioner, ångest och ljuskänslighet. Man får ofta själv laborera fram dosen (men det gäller ju alla … ) men det kanske inte är så tokigt eftersom CBD är ett säkert alternativ och trots höga mängder under längre perioder finns knappt några biverkningar.

Kronisk smärta är en stor problematik vid SLE diagnos. Rekommendationer brukar vara opioider. Men man bör så klart vara försiktig med långsiktigt användande pga. risken att bli beroende. Vissa studier visar i och för sig att CBD har potential att kunna hjälpa vid avvänjningssymptom och mot opiod-beroende. CBD sägs kunna hjälpa med ledvärk och inflammation samt många andra SLE-relaterade symptom.

CBD kan hjälpa till att mildra symptom, förhindra att symptomen blommar upp, (s.k. flare-ups) och även förbättra livskvalitén hos de drabbade. Dock behövs -som alltid när det gäller CBD – det mer forskning. Många testar CBD i väntan på det, eftersom den är säker och har ett brett terapeutiskt fönster som det så fin kallas på engelska (wide therapeutic window).

Många drabbade vänder sig till komplementär eller alternativ medicin och även till CBD – tack vare dess antiinflammatoriska och smärtlindrande effekter.

Det vi vet med säkerhet är att CBD hjälper det endocannabinoida systemet att balansera sig och samtliga 11 stora organsystem i kroppen drar alla fördel av ett välbalanserat ECS-

Eftersom kronisk inflammation är orsaken (s.k ‘root cause’) till Lupus/SLE, borde ju CBD kunna hjälpa, tack vare sina inflammationshämmande egenskaper och sina smärtlindrande egenskaper.

Den som är öppen och nyfiken får testa. Man förlorar inget men riskerar ett välbalanserat ECS- Vad nu det kan göra för SLE symptomen?

Våga prova CBD.

OBS! I Sverige läker bara läkemedel och i vårt land har alltså CBD inga påstådda effekter, utan detta gäller alltså bara i internationella studier.