Ny forskning: Inflammation & smärtlindring

Det finns en forskningsstudie med intressant forskning om smärta och inflammation.

Vad säger den?

Kort sagt: Enklare skador med inflammation som följd (med t.ex svullnad) bör inte behandlas med antiinflammatoriska medel som ipren, voltaren, kortison etc.

Varför inte? Jo, det tar längre tid för smärtan att läka ut då.

Att kyla ner området i ett försök att minska inflammationsresponsen verkar också kunna ge en negativ effekt på sikt.

Skilj på kortvarig och långvarig (låggradig) inflammation. Den förstnämnda läker men den långvariga skadar.

Smärtstillande av anti-inflammatorisk typ kan göra mer skada än nytta på sikt vid akuta skador.

Men vad ska man ta istället då, undrar du?
Med tanke på hemsidans tema är svaret givet.

Varför inte testa CBD?

Den är anti-inflammatorisk.