CBN – vad gör den?

CBD är en ju cannabinoid men långt ifrån den enda. Det finns mängder av olika cannabinoider, långt över hundra. De absolut mest välkända är ju CBD och THC.

CBN är ett annat exempel på en cannabinoid. CBN står för cannabinol.

CBN kan anses vara en svagare version av THC. Tydligen är det så att när THC-beståndsdelar blir gamla, bryts de ned och detta leder till en mindre potent cannabinoid, som alltså kallas CBN och är bara 25% så effektiv som dess förelöpare. Mild alltså.

Den sägs vara suverän för sömnen. Sömnkvalitén sägs förbättras med denna beståndsdel i oljan. Men inte bara det, den sägs lindra inflammation och minska smärta. Och den sägs vara antibakteriell. Den sägs också stimulera aptiten.

En intressant aspekt gällande den utlovade Törnrosa-sömnen är att vid vissa studier (visserligen lastgamla men värda att nämnas) inte visade på att CBN frambringande bättre sömn. Men häng med ett tag till ska du få höra.

Ju äldre cannabisplanta – desto högre mängd CBN och det gäller även de rogivande terpenerna. Ju äldre cannabisplanta, desto högre mängd terpener. Det kan alltså vara terpenerna och inte CBN som skulle kunna vara anledningen till de lugnande och sömngivande effekter.

Välj då en full-spektrum, eller bred-spektrum olja där du kan känna dig säker på att det finns både terpener och CBN.

CBN kan också vara verksam mot glaukom. Det intraokulära trycket (den största risken för glaukom) minskar. Mer forskning behövs men spännande är det.

Eftersom det saknas studier så finns inte så mycket kunskap om just CBN, men den sägs vara nervskyddande enligt en studie där den sades vara effektiv mot ALS. Dock behövs mer forskning inom området.

Det finns inga kända biverkningar av CBN. Därmed inte sagt att de inte finns utan snarare att mer forskning behövs.