Cannabis effektiv vid Covid !

Forskare från Oregon State University har genomfört en laboratoriestudie och sett att beståndsdelar från plantan Cannabis hindrade virus som orsakar Covid-19 att tränga in i friska (mänskliga) celler.

De beståndsdelar var CBGA (Cannabigerolic Acid) och CBDA (Cannabidiolic Acid) och man fann alltså att dessa hade potential att bekämpa coronavirus.

Cannabinoiderna kan binda till det virus (SARS-CoV-2) som orsakar Covid-19 ’s spikprotein. Genom detta kan alltså beståndsdelarna (cannabinoiderna) hindra viruset att tränga in i cellen och orsaka infektion och detta kan potentiellt vara ett nytt sätt att förhindra och behandla sjukdomen!

Dessutom visade forskningen att dessa cannabinoider var effektiva mot nyare varianter av viruset. Enligt data från studien visar CBDA och CBGA sig effektiva mot två varianter som forskarna tittade på och nu hoppas forskarna att trenden fortgår och sträcker sig att omfatta existerande och framtida varianter.

Blir du inte lite nyfiken på att testa?