Hampa och bi-beståndet

Som många redan vet, är världens bi-bestånd i fara. Antalet bin har minskat, mycket på grund av föroreningar, såsom till exempel pesticider som används inom jordbruket.

Eftersom CBD inte kräver några skadliga besprutningsmedel, skulle detta kunna vara en välbehövlig livboj för bina. Hampa blommar vid helt olika tidpunkter än de flesta plantor, vilket gör att tillgången för mat, för bin, förbättras.

Forskningsrapporten kommer från Cornell University (och resultaten bekräftas i en annan studie publicerad på Colorado State University).

I korthet, visar studien att bin attraheras till Cannabis plantan, tack vare dess pollenmängd. Ju större hampaområde, desto fler bin. Dessutom visade det att större plantor attraherade bin upp till 17 gånger mer än vad mindre plantor gjorde.

Vidare visades att fler bin besökte hampafälten över tid. Som om mun-mot-mun metoden mellan bin fungerade. Trots att cannabisplantan inte producerar lika söt nektar som många blommor och trots att den saknar färgglada blommor, attraherades ändå insekterna till dessa plantor. Författarna ansåg att den snabba uppgången i Hampaproduktionen (i USA) kunde få viktiga konsekvenser för både pollinering och ekosystemet.

https://www.cbd.ci/hemp/bees-love-cannabis-and-this-could-help-restore-their-populations/

https://academic.oup.com/ee/article-abstract/49/1/197/5634339?redirectedFrom=fulltext